Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tottori / Đại học (鳥取県 / 大学)

Đại học Tottori

鳥取大学

Address 〒680-8550鳥取県鳥取市湖山町南4-101
TEL(JAPAN)
E-mail ao-1@adm.tottori-u.ac.jp
URL http://www.tottori-u.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Regional Sciences Department of Regional Policy Coed buổi trưa 4 năm
Regional Department of Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Regional Culture Arts and Culture Courses Coed buổi trưa 4 năm
Department of Regional Environment Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Life Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Science inspection technology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Mechanical physical system Department Coed buổi trưa 4 năm
Electronic information systems department Coed buổi trưa 4 năm
Chemical bio-based department Coed buổi trưa 4 năm
Social system civil engineering department Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Natural Environmental Food System science course Coed buổi trưa 4 năm
Biological production science course Coed buổi trưa 4 năm
Plant bacteria resources science course Coed buổi trưa 4 năm
Life, food feature science course Coed buổi trưa 4 năm
Symbiotic science course Coed buổi trưa 4 năm
International dryland science course Coed buổi trưa 4 năm
Joint Department of Veterinary Coed buổi trưa 6 năm

pagetop