Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Shimane / Đại học (島根県 / 大学)

Đại học Shimane

島根大学

Address 〒690-8504 島根県松江市西川津町1060
TEL(JAPAN)   
E-mail pd-nnyushi@office.shimane-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law and Literature Department of Law and Economics Law Courses Coed buổi trưa 4 năm
Economics course Coed buổi trưa 4 năm
Judiciary Special course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social and Cultural Course modern society Coed buổi trưa 4 năm
History and Archaeology course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Languages ??and Cultures Japanese Language culture research Coed buổi trưa 4 năm
Chinese language culture research Coed buổi trưa 4 năm
English language culture research Coed buổi trưa 4 năm
German language culture research Coed buổi trưa 4 năm
French language culture research Coed buổi trưa 4 năm
Philosophy, Art, culture exchange research Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Education course I Development Department of Elementary Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Special Needs Education Coed buổi trưa 4 năm
Language education (National language) Coed buổi trưa 4 năm
Language Education (English language) Coed buổi trưa 4 năm
Symbiosis Department of Social Education Coed buổi trưa 4 năm
Mathematics Department of Basic Education Coed buổi trưa 4 năm
Education Department of the natural environment Coed buổi trưa 4 năm
Education course II Department of Health and Sports Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Music Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Art Education Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of General Science and Technology Department of Materials Science Physical field Coed buổi trưa 4 năm
Chemical field Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Resources and Environment Coed buổi trưa 4 năm
Mathematic Science and informatin system Mathematical field Coed buổi trưa 4 năm
Information field Coed buổi trưa 4 năm
Machine and Electronics Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Construction and Producing Design Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Science Department of Biological Resources Department of Biological Sciences Biological science education course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Agriculture, Forestry and production Agricultural production education course Coed buổi trưa 4 năm
Forest education course Coed buổi trưa 4 năm
Agriculture, Forestry and ecological science education course Coed buổi trưa 4 năm
Rural economics education course Coed buổi trưa 4 năm
Regional Environmental Sciences Ecological environment science education course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental resources engineering education courses Coed buổi trưa 4 năm
Regional engineering education courses Coed buổi trưa 4 năm
Department of Life Life engineering education courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Sciences Department of Human Sciences Psychology courses Coed buổi trưa 4 năm
Welfare society course Coed buổi trưa 4 năm
Health science course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop