Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Okayama / Đại học (岡山県 / 大学)

Đại học Okayama

岡山大学

Address 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail dce7193@adm.okayama-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Teacher Training Division Elementary education courses Coed buổi trưa 4 năm
Junior high school education courses Coed buổi trưa 4 năm
Special education courses Coed buổi trưa 4 năm
Early Childhood Education Coed buổi trưa 4 năm
Nurse training course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law School of Law (course daytime) Coed buổi trưa 4 năm
School of Law (main course at night) Coed đêm 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics (daytime courses) Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics (main course at night) Coed đêm 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Agricultural Science Research Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Systems system Coed buổi trưa 4 năm
Department of telecommunication system Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical Life series Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Environment Science and Technology Mathematical Department of Environmental Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of environmental materials Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Science Radiological Technology Coed buổi trưa 4 năm
Science inspection technology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Department of Pharmaceutical Innovation Coed buổi trưa 4 năm

pagetop