Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hiroshima / Đại học (広島県 / 大学)

Đại học Hiroshima

広島大学

Address 〒739-8511 広島県東広島市鏡山1-3-2
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi-group@office.hiroshima-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Integrated Arts and Sciences Department of Integrated Arts and Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Category I (School Education) Primary education teacher training course Coed buổi trưa 4 năm
Special education teacher training course Coed buổi trưa 4 năm
Category II (Science Culture eudcation) Natural science course Coed buổi trưa 4 năm
The number of science courses Coed buổi trưa 4 năm
Technical and information course Coed buổi trưa 4 năm
Community-based course Coed buổi trưa 4 năm
Category III ( Language Culture education) Course language culture system Coed buổi trưa 4 năm
English culture-based course Coed buổi trưa 4 năm
Japanese education system courses Coed buổi trưa 4 năm
Category IV (Living activities education) Health and Sports Course System Coed buổi trưa 4 năm
Course human life system Coed buổi trưa 4 năm
Music Culture-based course Coed buổi trưa 4 năm
Art and Design course system Coed buổi trưa 4 năm
Category V (Human being basic education) Course-based education Coed buổi trưa 4 năm
Psychology-based course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Department of Law Day Course Coed buổi trưa 4 năm
Main course at night Coed đêm 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Day Course Coed buổi trưa 4 năm
Main course at night Coed đêm 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth and Planetary System Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Therapy, Coed buổi trưa 4 năm
Department of Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Department of Oral Health Science Department of Oral Health Coed buổi trưa 4 năm
Oral Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Department of Pharmacy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Category I (Machinery system engineering) Coed buổi trưa 4 năm
Category II (Electronics, System and Information) Coed buổi trưa 4 năm
Category III (Chemistry,Bio and Process) Coed buổi trưa 4 năm
Category IV (Construction and Environment) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Biological Production Department of Bioproduction Coed buổi trưa 4 năm

pagetop