Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hiroshima / Đại học (広島県 / 大学)

Đại học Fukuyama

福山大学

Address 〒729-0292 広島県福山市学園町1番地三蔵
TEL(JAPAN)   
E-mail kouhou@fucc.fukuyama-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Economics Department of Economics Comprehensive economic course Coed buổi trưa 4 năm
Financial and economic course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Tax accounting department Bingo economy course Coed buổi trưa 4 năm
Business Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Culture Department of Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Humanities and Culture Studies Coed buổi trưa 4 năm
Media and Video Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Smart system Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Living environment design Coed buổi trưa 4 năm
Information Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Systems Mechanical Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Automotive Systems course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Life Biological Engineering department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Nutritional Sciences Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Marine Resource use training course Coed buổi trưa 4 năm
Field ecology course Coed buổi trưa 4 năm
Aquarium science course Coed buổi trưa 4 năm
Fisheries Food Science course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm

pagetop