Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokushima / Đại học (徳島県 / 大学)

Đại học Tokushima

徳島大学

Address 〒770-8501 徳島県徳島市新蔵町2-24
TEL(JAPAN)   
E-mail nyuinfo@tokushima-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Integrated Arts and Sciences Social comprehensive science International Liberal course Coed buổi trưa 4 năm
Psychology health course Coed buổi trưa 4 năm
Public policy course Coed buổi trưa 4 năm
Regional revitalization course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Medical Nutrition Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health Nursing science Coed buổi trưa 4 năm
Radiation Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
In laboratory sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Department of Oral Health Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Pharmaceutical Sciences Discovery Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering (afternoon) Department of Science and Engineering Infrastructure design course Coed buổi trưa 4 năm
Mechanical science course Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry system course Coed buổi trưa 4 năm
Electrical and Electronic Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Applied mathematic course Coed buổi trưa 4 năm
Information optical system course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering (night) Department of Science and Engineering Infrastructure design course Coed đêm 4 năm
Mechanical science course Coed đêm 4 năm
Applied chemistry system course Coed đêm 4 năm
Electrical and Electronic Systems Course Coed đêm 4 năm
Information optical system course Coed đêm 4 năm
Applied mathematic course Coed đêm 4 năm
Faculty of Biology resource industry Faculty of Biology resource industry Applied life course Coed buổi trưa 4 năm
Food science course Coed buổi trưa 4 năm
Biology resource system course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop