Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kagawa / Đại học (香川県 / 大学)

Đại học Kagawa

香川大学

Address 〒760-8521 香川県高松市幸町1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail sonyusi@jim.ao.kagawa-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Education Department of Humanities and Environmental Science Human environmental education Coed buổi trưa 4 năm
International Education Coed buổi trưa 4 năm
Developmental and Clinical Coed buổi trưa 4 năm
Teacher Training Division Elementary education courses Coed buổi trưa 4 năm
Junior high school education courses Coed buổi trưa 4 năm
Early Childhood Education Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law(Day) Department of Law Community design Coed buổi trưa 4 năm
Basic law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law, mainly at night Department of Law General Legal and Political Coed đêm 4 năm
Faculty of Economics(day) Department of Economics Economic theory Coed buổi trưa 4 năm
Policy and System Coed buổi trưa 4 năm
Statistics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Management Systems Enterpreneur and Society Coed buổi trưa 4 năm
Organization and Strategy Coed buổi trưa 4 năm
Account Coed buổi trưa 4 năm
Department of community International community culture Coed buổi trưa 4 năm
Tourism Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics(Evening) Department of Economics Coed đêm 4 năm
Department of Management Systems Coed đêm 4 năm
Department of community Coed đêm 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Safety Systems Construction Natural environment management Coed buổi trưa 4 năm
Architecture and living environment design Coed buổi trưa 4 năm
Electronics and information Engineering Informational environment Coed buổi trưa 4 năm
Electronics, Information and Communication Coed buổi trưa 4 năm
Department of Intelligent Mechanical Systems Engineering Human being support robotics Coed buổi trưa 4 năm
Biomedical engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department material creation Environmental Materials Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Materials Science Machine Coed buổi trưa 4 năm
Optical and Electronics Material Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Applied Biological Sciences Applied Life Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Biological Production Science Coed buổi trưa 4 năm
Biological resources function chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Food science Coed buổi trưa 4 năm
Environmental science Coed buổi trưa 4 năm

pagetop