Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kagawa / Đại học (香川県 / 大学)

Đại học Shikoku Gakuin

四国学院大学

Address 〒765-8505 香川県善通寺市文京町3-2-1
TEL(JAPAN)   
E-mail info@sg-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Literature (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Philosophy (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
History and Geography (Mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
English (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Peace Studies (main major area) Coed buổi trưa 4 năm
School education (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Welfare Department of Social Welfare Social welfare (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Psychology Counselling (Mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Community and welfare practice (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Welfare of Mind and Body (main major area) Coed buổi trưa 4 năm
Child welfare (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
School of Social Work (minor area) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Cultural Management Sociology (main major area) Coed buổi trưa 4 năm
Media & Research subculture (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Tourism Studies (main major area) Coed buổi trưa 4 năm
Management body expression and performing arts (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
International Cultural Management (main major area) Coed buổi trưa 4 năm
Information processing science (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Baseball science (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm
Health and sports science (mainly major area) Coed buổi trưa 4 năm

pagetop