Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Fukuoka / Đại học (福岡県 / 大学)

Đại học Kyushu

九州大学

Address 〒812-8581 福岡県福岡市東区箱崎6-10-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushiken1@jimu.kyushu-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Philosophy Coed buổi trưa 4 năm
History Coed buổi trưa 4 năm
Human science Coed buổi trưa 4 năm
Literature Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Education system International Education and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Social Planning Education Coed buổi trưa 4 năm
System educational psychology Human behavior Coed buổi trưa 4 năm
Clinical Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Economics and Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Physics Physics Coed buổi trưa 4 năm
Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth and Planetary Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Life Sciences Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health Nursing science Coed buổi trưa 4 năm
Radiation Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
In laboratory sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Innovation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Clinical Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Engineering Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Materials Science Chemical process and life engineering Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Materials Science and Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Global Environment Urban engineering construction Coed buổi trưa 4 năm
Marine Systems Engineering Ship Coed buổi trưa 4 năm
Earth Systems Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Energy Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical and Aerospace Mechanical engineering Coed buổi trưa 4 năm
Aerospace engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Arts Department of Environmental Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Industrial Design Coed buổi trưa 4 năm
Image design department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Acoustic Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Design Art Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Natural Environmental Manufacturing Science biological resources Coed buổi trưa 4 năm
Applied Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Forest science Earth Coed buổi trưa 4 năm
Animal Production Science Coed buổi trưa 4 năm
21st Century Program Coed buổi trưa 4 năm

pagetop