Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Oita / Đại học (大分県 / 大学)

Đại học Beppu

別府大学

Address 〒874-8501大分県別府市大字北石垣82
TEL(JAPAN)
E-mail bu-adm@beppu-u.ac.jp
URL http://www.beppu-u.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Relations Social welfare course Coed buổi trưa 4 năm
Psychology course Coed buổi trưa 4 năm
Education and lifelong sports course Coed buổi trưa 4 năm
Department of History & Cultural Heritage World history course Coed buổi trưa 4 năm
Japanese history Archives course Coed buổi trưa 4 năm
Archaeology and cultural heritage science course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental History and Cultural Heritage Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Language and Culture Japanese Language and Literature Course Coed buổi trưa 4 năm
English and Anglo-American Literature Course Coed buổi trưa 4 năm
International Culture course Coed buổi trưa 4 năm
Cartoon Animation course Coed buổi trưa 4 năm
Design and Print Course Coed buổi trưa 4 năm
College of International Management Department of International Management International Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Accounting and tax accountant course Coed buổi trưa 4 năm
Tourism and regional management course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Food and Nutritional Science Department of Food Science and Human Nutrition Coed buổi trưa 4 năm
Department of fermented foods Fermented food course Coed buổi trưa 4 năm
Food distribution course Coed buổi trưa 4 năm
Food flavors course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop