Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kagoshima / Đại học (鹿児島県 / 大学)

Đại học Kagoshima

鹿児島大学

Address 〒890-8580 鹿児島県県市郡元1-21-24
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@kagoshima-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law and Literature Department of Law and Economics Law Courses Coed buổi trưa 4 năm
Community course Coed buổi trưa 4 năm
Economic course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Studies Multi-regional culture Coed buổi trưa 4 năm
Psychology courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Teacher Training Division Secondary education courses Coed buổi trưa 4 năm
Primary education course Coed buổi trưa 4 năm
Practical Secondary education Coed buổi trưa 4 năm
Special education teacher training Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematical Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth and Environmental Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Therapy, Coed buổi trưa 4 năm
Department of Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Chemical Processes Coed buổi trưa 4 năm
Marine Civil Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Info Department of Biological Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical Life Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Science agricultural production Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food and life science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Agriculture and environmental science Coed buổi trưa 4 năm
International food resource special course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Fisheries Sciences Department of Fisheries hydrospheric sciences area Coed buổi trưa 4 năm
Marine resources science area Coed buổi trưa 4 năm
Food and life science area Coed buổi trưa 4 năm
International food resources Science Course (fisheries science-based sub-course) Coed buổi trưa 4 năm
Joint faculty of Veterinary Medicine Department of Veterinary Medicine Coed buổi trưa 6 năm

pagetop