Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Okinawa / Đại học (沖縄県 / 大学)

Đại học Ryukyus

琉球大学

Address 〒903-0213沖縄県中頭郡西原町字千原1
TEL(JAPAN)
E-mail nyushi@to.jim.u-ryukyu.ac.jp
URL http://www.u-ryukyu.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law and Literature Department of Comprehensive Social Systems Studies Law Coed buổi trưa 4 năm
Politics and International Relations Coed buổi trưa 4 năm
Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Sciences Human behavior Coed buổi trưa 4 năm
Sociology Coed buổi trưa 4 năm
Anthropology, Geography and History Coed buổi trưa 4 năm
International Language and Culture Asian Culture Ryukyu Coed buổi trưa 4 năm
European culture Coed buổi trưa 4 năm
English Language and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Tourism Sciences and Industrial Management Department of Business and Industry Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Tourism Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Teacher Training Division Elementary education courses Coed buổi trưa 4 năm
Course Curriculum elementary and junior high schools Coed buổi trưa 4 năm
Special education courses Coed buổi trưa 4 năm
Community Education Training Division Children's community education courses Coed buổi trưa 4 năm
Education courses Okinawa islands Coed buổi trưa 4 năm
Natural environment science education course Coed buổi trưa 4 năm
Lifelong health education course Coed buổi trưa 4 năm
Clinical Psychology Science Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Science department number Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Sciences substance Physical system Coed buổi trưa 4 năm
Geological system Coed buổi trưa 4 năm
Marine Nature Science Chemical system Coed buổi trưa 4 năm
Biological system Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Department of Environmental Construction Civil engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Architecture course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Department of Computor Science and Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Agriculture subtropical Coed buổi trưa 4 năm
Subtropical Agriculture, Forestry and Environmental Science Coed buổi trưa 4 năm
Regional Agricultural Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Bioresource Science subtropical Coed buổi trưa 4 năm

pagetop