Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Wakayama / Trường Chuyên môn (和歌山県 / 専門学校)

Trường Thông tin chăm sóc trẻ Ohara y học chuyên nghiệp Wakayama

大原情報医療保育専門学校和歌山校

Address 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田88-1
TEL(JAPAN)   
E-mail reg-osaka@o-hara.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Clerical civil servants IT and Civil Service Coed buổi trưa 2 năm
Medical admin and civil servant course Coed buổi trưa 2 năm
Business license system Medical admin and business course Coed buổi trưa 2 năm
Information IT IT Specialist Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
IT Specialist + smartphone app majors course Coed buổi trưa 2 năm
IT Specialist + Web system course Coed buổi trưa 2 năm
IT Management Coed buổi trưa 2 năm
IT Business Course Coed buổi trưa 2 năm
IT License Course Coed buổi trưa 1 năm
IT and Civil Service Coed buổi trưa 2 năm
Network Specialist Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
IT Specialist + Cloud Coed buổi trưa 2 năm
Medical Administration Medical Secretarial Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark ward course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark pediatric course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Hospital receptionist course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical IT course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Secretary pharmacy course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical Administration and Make-up Girls buổi trưa 2 năm
Girls buổi trưa 1 năm
Medical admin and pharmacy Coed buổi trưa 2 năm
Course health information manager Coed buổi trưa 2+2年
Medical admin and civil servant course Coed buổi trưa 2 năm
Medical admin and business course Coed buổi trưa 2 năm
Childcare Stream Children nursery-kindergarten teachers Standard Course Children play major Coed buổi trưa 2+1年
Children music majors Coed buổi trưa 2+1年
Chidldren sport major Coed buổi trưa 2+1年
Children kindergarden course Coed buổi trưa 2 năm
Creator system Game programmer course Coed buổi trưa 2 năm
Game designer course Coed buổi trưa 2 năm
Game Produce Course Coed buổi trưa 2 năm
CG Creator Course Coed buổi trưa 2 năm
Graphic Designer Course Coed buổi trưa 2 năm
Web designer Course Coed buổi trưa 2 năm
Illustrator Course Coed buổi trưa 2 năm
Professional Creator Coed buổi trưa 2+1年
Manga illustration system Comic illustration course Coed buổi trưa 2 năm
Course Cartoonist Coed buổi trưa 2 năm
Oharacter Design Coed buổi trưa 2 năm
Animator Course Coed buổi trưa 2 năm
Manga and Illustration Professional Coed buổi trưa 2+1年
Manga Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Digital Comic course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop