Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Gunma / Trường Chuyên môn (群馬県 / 専門学校)

Trường chuyên nghiệp thông tin doanh nghiệp kế toán y tế Phúc Lợi Ohara

大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校

Address 〒370-0846群馬県高崎市下和田町5-3-16
TEL(JAPAN)
E-mail info@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/s/k/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Computer systems and business OA business Coed buổi trưa 2 năm
OA business accounting Coed buổi trưa 2 năm
Business Accounting Coed buổi trưa 2 năm
Clerical training Coed buổi trưa 2 năm
Sales and marketing services Coed buổi trưa 2 năm
Business & fashion accessories Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive career Coed buổi trưa 2 năm
Accountants and tax system Tax accountant Coed buổi trưa 2 năm
Information-processing system SE information Coed buổi trưa 2 năm
Business information Coed buổi trưa 2 năm
Medical system Medical coding Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Electronic chart Coed buổi trưa 2 năm
OA medical Coed buổi trưa 2 năm
Medical secretary Coed buổi trưa 2 năm
Clark pediatric ward Coed buổi trưa 2 năm
Hospital reception Coed buổi trưa 2 năm
Secretary pharmacy Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical and beauty clinic Coed buổi trưa 2 năm
Childcare Stream Childcare, 2 year course Coed buổi trưa 2 năm
Child Care and Kindergarten Teacher Coed buổi trưa 3 năm
Welfare system Care worker Coed buổi trưa 2 năm

pagetop