Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hokkaido / Trường Chuyên môn (北海道 / 専門学校)

Trường chuyên môn Thông tin kế toán Ohara Sapporo Campus

大原簿記情報専門学校札幌校

Address 〒060-0806北海道札幌市北区北6条西8-8
TEL(JAPAN)
E-mail info_hok@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/s/hok/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Department of 1-year business career Department of Business Coed buổi trưa 1 năm
Two-year Department of Business Career Clerical training Coed buổi trưa 2 năm
General Business Coed buổi trưa 2 năm
OA business Coed buổi trưa 2 năm
Department of Accounting 2-year system Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Tax Challenge Coed buổi trưa 2 năm
Tax accountant Coed buổi trưa 2 năm
Department of 4-year accounting system Certified Public Accountants Coed buổi trưa 4 năm
Tax accountant Coed buổi trưa 4 năm
Tax Challenge Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Communication Traveling management Coed buổi trưa 2 năm
Information Systems Business information Coed buổi trưa 2 năm
Information systems Coed buổi trưa 2 năm
IT Specialist Coed buổi trưa 2 năm

pagetop