Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Miyagi / Trường Chuyên môn (宮城県 / 専門学校)

Trường chuyên môn thông tin kế toán dịch vụ dân sự Sendai Ohara

仙台大原簿記情報公務員専門学校

Address 〒980-0021宮城県仙台市青葉区中央4-2-25
TEL(JAPAN)
E-mail obsQ@hokuto.ac.jp
URL http://www.obs-sendai.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Accounting Affairs Accounting Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Medical office accounting courses Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive Course Clerical Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Business Coed buổi trưa 1 năm
Secretary Department of OA General Information Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Information Coed buổi trưa 2 năm
OA office accounting course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Information Systems General Information Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Course Information System Engineer Coed buổi trưa 2 năm
Accounting course information Coed buổi trưa 2 năm
Department of Business General Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Business Management Course Coed buổi trưa 2 năm
Sales Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Railway Tourism Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Real Estate Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Tax Accountants Tax Course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Tax Challenge Course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Course Certified Public Accountants Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Challenge Course Certified Public Accountants Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Department of Department of Tax Accountants Graduate Tax Courses Coed buổi trưa 1 năm
Major course of Certified Public Accountants Coed buổi trưa 1 năm
Department of civil service administration National Public Service course (about graduating from college) Coed buổi trưa 2 năm
Beginner-Intermediate course local government officials Coed buổi trưa 2 năm
National Public Service course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City, prefectural government officials course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Department of civil service law SDF course Fire and police Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Rescue and Disaster Relief Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive civil service department General course civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Civil service and private employment course Coed buổi trưa 2 năm
Civil servant challenge course Coed buổi trưa 1 năm

pagetop