Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Miyagi / Trường Chuyên môn (宮城県 / 専門学校)

Trường chuyên môn điện tử Tohoku

東北電子専門学校

Address 〒980-0013宮城県仙台市青葉区花京院1-3-1
TEL(JAPAN)
E-mail info@jc-21.ac.jp
URL http://www.jc-21.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
IT business areas School of Business General Information Business Career Course Coed buổi trưa 2 năm
IT Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of smartphone app development Coed buổi trưa 2 năm
Department of Information Systems Coed buổi trưa 2 năm
Department of Systems Engineer Coed buổi trưa 3 năm
Department of Network system Coed buổi trưa 2 năm
Department of Network Security Network Course Coed buổi trưa 3 năm
Security courses Coed buổi trưa 3 năm
Department of IT highly engineered Coed buổi trưa 4 năm
Department of International business Coed buổi trưa 2 năm
Creative field Department of Game creators Course game plan Coed buổi trưa 2 năm
Game CG course Coed buổi trưa 2 năm
Graduate Engineer game Coed buổi trưa 3 năm
CG department Creator Coed buổi trưa 2 năm
Web Creator Coed buổi trưa 2 năm
Digital design course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Digital Music Coed đêm 2 năm
Sound Production Recording Engineer Course Coed buổi trưa 2 năm
Concert Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Film Broadcasting Video production course Coed buổi trưa 2 năm
Production technology course Coed buổi trưa 2 năm
Technology sector Department of Electrical Coed buổi trưa 2 năm
Digital consumer electronics department Coed buổi trưa 2 năm
Embedded Software Engineer Department Coed buổi trưa 3 năm
Department of Mechanical CAD design Coed buổi trưa 2 năm
Construction carpenter skills department Coed buổi trưa 2 năm
Department of Architecture Architectural Engineering course Coed buổi trưa 2 năm
CAD design course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Coed buổi trưa 2 năm

pagetop