Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Fukushima / Trường Chuyên môn (福島県 / 専門学校)

Trường chuyên môn thông tin kinh doanh, dịch vụ dân sự Koriyama

郡山情報ビジネス専門学校

Address 〒963-8002福島県郡山市駅前1-12-2
TEL(JAPAN)
E-mail jo-bi@fsg.gr.jp
URL http://www.jo-bi.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Department of civil service exam short Department of clerical civil servants Coed buổi trưa 1 năm
Department of the police and fire department Coed buổi trưa 1 năm
Government Employee Department of Elementary Coed buổi trưa 2 năm
Senior majoring in Coed buổi trưa 2 năm
Medical Information Department of Information Business Coed buổi trưa 2 năm
Medical Department of Computer Coed buổi trưa 2 năm
Department of civil service exam Coed buổi trưa 2 năm
Department of Medical Secretary Department secretary Girls buổi trưa 2 năm
Major medical clerk Girls buổi trưa 2 năm
Department of Business dispensing Coed buổi trưa 2 năm
Department of Dental Assistant Girls buổi trưa 2 năm
Medical Clerk Girls buổi trưa 1 năm
Department of office and business Department of Business Office Coed buổi trưa 2 năm
Department of Information Business Coed buổi trưa 2 năm
Department of civil service exam Coed buổi trưa 2 năm
Department of Accounting Business Tax Department Coed buổi trưa 2 năm
Department of Accounting Practice Coed buổi trưa 2 năm
Department of tax accountants Tax Department Coed buổi trưa 3 năm
Department of Public Accountants Coed buổi trưa 3 năm
Department of distribution business management Coed buổi trưa 2 năm
Hotel business Coed buổi trưa 2 năm
School of International Tourism Coed buổi trưa 2 năm
Sports trainer course Trainer majors Coed buổi trưa 2 năm
Management Coed buổi trưa 2 năm
Childcare Course nursery Coed buổi trưa 2 năm
Kindergarten teachers degree course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop