Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tochigi / Trường Chuyên môn (栃木県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Kinh doanh điện tử Utsunomiya

宇都宮ビジネス電子専門学校

Address 〒320-8533栃木県宇都宮市大寛1-1-1
TEL(JAPAN)
E-mail bijiden@ubdc.ac.jp
URL http://ubdc.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Electron information course Electronic data processing course Coed buổi trưa 2 năm
Programmers Training Course Coed buổi trưa 2 năm
SE training courses (Systems Engineer) Coed buổi trưa 2 năm
Network Information Course Coed buổi trưa 2 năm
Game Programmer Course Coed buổi trưa 3 năm
CG game designer course Coed buổi trưa 3 năm
Training Course Game Creator Coed buổi trưa 2 năm
Digital Graphics course Coed buổi trưa 2 năm
Web Design Training Course Coed buổi trưa 2 năm
Smartphone app development Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Government Employee Business Public officials Course (Beginner-general staff) Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
SDF course Fire and police Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Course, railway postal Coed buổi trưa 2 năm
Secretarial Course politician Coed buổi trưa 2 năm
Public officials Course (Intermediate general staff) Coed buổi trưa 2 năm
Department of Medical Secretary Medical Office Training Course Coed buổi trưa 2 năm
Medical clark training course Coed buổi trưa 2 năm
Clark Training Course ward Coed buổi trưa 2 năm
Medical pharmacist course Coed buổi trưa 2 năm
Medical welfare training course Coed buổi trưa 2 năm
Information Accounting Tax accountant and Japanese bank accounting Level 1 Coed buổi trưa 2 năm
Accounting Coed buổi trưa 2 năm
Department of Management Information (W School) W School Course (training SE) Coed buổi trưa 4 năm
W School (Game Creator) course Coed buổi trưa 4 năm
W School Course (tax accounting) Coed buổi trưa 4 năm
W School Course (medical business) Coed buổi trưa 4 năm
W School Course (Civil servant) Coed buổi trưa 4 năm
Department of Child Care Business Child minder and toddler childcare course Coed buổi trưa 3 năm
Sports Courses Children Coed buổi trưa 3 năm
Child minder course Coed buổi trưa 3 năm
School of Information Secretary (Secretary) Clark test level 1 Coed buổi trưa 2 năm
Clerical Training Course Coed buổi trưa 2 năm
PC License Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Business management Sales and Hospitality course Coed buổi trưa 2 năm
Corporate Planning Course Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Course Coordinator Coed buổi trưa 2 năm
Hotel Business Course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop