Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tochigi / Trường Chuyên môn (栃木県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Kinh doanh và Công nghệ thông tin Quốc tế

国際情報ビジネス専門学校

Address 〒320-0811栃木県宇都宮市大通り1-2-5
TEL(JAPAN)
E-mail info@tbc-u.ac.jp
URL http://www.tbc-u.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
digital creative CG · game animation, video, comics, illustrations course Coed buổi trưa 2 năm
Expert Course Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Mobile App Development Mobile App Development Coed buổi trưa 2 năm
ICT engineer course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Information Processing Ultimate Course (Advanced Diploma) Coed buổi trưa 4 năm
Advanced Course Coed buổi trưa 3 năm
Network Security Coed buổi trưa 2 năm
Systems development course Coed buổi trưa 2 năm
System operation course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Integrated Business IT Master Course Coed buổi trưa 2 năm
Accounting office course Coed buổi trưa 2 năm
Management, sales course Coed buổi trưa 2 năm
Tourism Service Travel Services courses Coed buổi trưa 2 năm
Hotels, Resorts course Coed buổi trưa 2 năm
Theme park course Coed buổi trưa 2 năm
Air Line Course Coed buổi trưa 2 năm
IT Department of International Business IT international business courses Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Global Business Management University transfer courses abroad Coed buổi trưa 2 năm
Global English course Coed buổi trưa 1 năm
Department of civil service law Administrative Clerical Course Coed buổi trưa 2 năm
Firefighters, police officers course Coed buổi trưa 2 năm
Martial Arts and Sports Coed buổi trưa 2 năm
Course, railway postal Coed buổi trưa 2 năm
Course nursing students Coed buổi trưa 2 năm
Rep secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Urban environment course Coed buổi trưa 2 năm
General staff and advanced courses Coed buổi trưa 3 năm
Professional and advanced courses Coed buổi trưa 4 năm
Government Employee Course Clerical civil servants Coed buổi trưa 1 năm
SDF course Fire and police Coed buổi trưa 1 năm
Course nursing students Coed buổi trưa 1 năm

pagetop