Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tochigi / Trường Chuyên môn (栃木県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Nấu ăn và làm bánh Quốc tế TBC

国際テクニカル調理師専門学校(小山校)

Address 〒323-0821栃木県小山市三峯1-10-21
TEL(JAPAN)
E-mail info@oyama.ac.jp
URL http://www.tec.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Department of Chef (cooking management) Italian and french course Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 2 năm
B Department of pizza Oro (artisan pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Nursing major Coed buổi trưa 2 năm
Cooking Course Japan Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 2 năm
B Department of pizza Oro (artisan pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Nursing major Coed buổi trưa 2 năm
Chinese cuisine course Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 2 năm
Pizzaiolo major Coed buổi trưa 2 năm
Nursing major Coed buổi trưa 2 năm
Café sweet course Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 2 năm
B Department of pizza Oro (artisan pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Nursing major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Pattisier (Confectionery hygiene master) Course Cafe Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 2 năm
B Department of pizza Oro (artisan pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Nursing major Coed buổi trưa 2 năm
Suites course Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 2 năm
Pizzaiolo major Coed buổi trưa 2 năm
Nursing major Coed buổi trưa 2 năm
Bakery course Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 2 năm
Pizzaiolo major Coed buổi trưa 2 năm
Nursing major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Culinary Arts Cook (1 year) Pastry Department Coed buổi trưa 1 năm
Café Barista major Coed buổi trưa 1 năm
B Department of pizza Oro (artisan pizza) Coed buổi trưa 1 năm
Nursing major Coed buổi trưa 1 năm
Welfare cooking (1 year) Pastry Department Coed buổi trưa 1 năm
Department of Meister Cafe Coed buổi trưa 1 năm
B Department of pizza Oro (artisan pizza) Coed buổi trưa 1 năm
Nursing major Coed buổi trưa 1 năm

pagetop