Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Gunma / Trường Chuyên môn (群馬県 / 専門学校)

thông tin Ota Thương mại Cao đẳng

太田情報商科専門学校

Address 〒373-0812群馬県太田市東長岡町1361
TEL(JAPAN)
E-mail ojspost@ojs.ac.jp
URL http://www.ota.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
game creator Game four-year course program Coed buổi trưa 4 năm
Game graphics courses for fourth year Coed buổi trưa 4 năm
Four-year course planner game Coed buổi trưa 4 năm
Game three year course program Coed buổi trưa 3 năm
Game graphics courses for three years Coed buổi trưa 3 năm
Three-year course planner game Coed buổi trưa 3 năm
Game program course Coed buổi trưa 2 năm
Game graphics course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Digital Design Digital computer graphics courses for three years Coed buổi trưa 3 năm
Digital Animation courses for three years Coed buổi trưa 3 năm
Illustrator courses for three years Coed buổi trưa 3 năm
Digital computer graphics course Coed buổi trưa 2 năm
Digital Animation course Coed buổi trưa 2 năm
Illustrator Course Coed buổi trưa 2 năm
Graphic Designer Course Coed buổi trưa 2 năm
Information Systems Courses for information system 3 years Coed buổi trưa 3 năm
Information System Coed buổi trưa 2 năm
Web Engineer Course Coed buổi trưa 2 năm
Multimedia course Coed buổi trưa 2 năm
Department of CAD engineers 3D CAD course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Business Accounting Tax Accounting Business courses (one-year) Coed buổi trưa 1 năm
Business accounting courses Coed buổi trưa 2 năm
Expert accounting courses Coed buổi trưa 2 năm
management business Business Management Course Coed buổi trưa 2 năm
Sales Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Government Employee One-year course civil servants Coed buổi trưa 1 năm
Two-year courses for civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Total Course Four-year comprehensive course curriculum Coed buổi trưa 4 năm
Overall 3-year course curriculum Coed buổi trưa 3 năm
General course curriculum Coed buổi trưa 2 năm
University transfer courses Coed buổi trưa 2 năm

pagetop