Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Chiba / Trường Chuyên môn (千葉県 / 専門学校)

Trường chuyên môn pháp luật kế toán Ohara Kashiwako

大原簿記法律専門学校柏校

Address 〒277-0842千葉県柏市末広町10-1
TEL(JAPAN)
E-mail info@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/s/k/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Computer systems and business OA business Coed buổi trưa 2 năm
OA business accounting Coed buổi trưa 2 năm
Business Accounting Coed buổi trưa 2 năm
Clerical training Coed buổi trưa 2 năm
Sales and marketing services Coed buổi trưa 2 năm
Accountants and tax system Tax accountant Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Information-processing system SE information Coed buổi trưa 2 năm
Business information Coed buổi trưa 2 năm
Information ·General IT Coed buổi trưa 2 năm
Advanced information processing Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Information & accounting Coed buổi trưa 2 năm
Medical system Medical coding Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Electronic chart Coed buổi trưa 2 năm
OA medical Coed buổi trưa 2 năm
Civil service system Police Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Comprehensive civil service Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Upper Intermediate State and local public officials Coed buổi trưa 2 năm
Beginner state and local public officials Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City staff, prefecture, Tokyo Metropolitan Government Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Tax office staff, prosecutors, court Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Private employment and public officials Coed buổi trưa 2 năm

pagetop