Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường Âm nhạc ESP Musical Academy

専門学校ESPミュージカルアカデミー

Address 〒169-0075東京都新宿区高田馬場3-3-19
TEL(JAPAN)
E-mail esp@esp.ac.jp
URL http://www.esp.ac.jp/index.cgi

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Musician Vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Singer-songwriter Course Coed buổi trưa 2 năm
Guitar course Coed buổi trưa 2 năm
Base course Coed buổi trưa 2 năm
Drum Course Coed buổi trưa 2 năm
Guitar vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Performance Vocal performance course Coed buổi trưa 2 năm
Talent Performance Course Coed buổi trưa 2 năm
Performance course Coed buổi trưa 2 năm
Sound creator Department Artist style course Coed buổi trưa 2 năm
Recording & PA Course Coed buổi trưa 2 năm
Recording course Coed buổi trưa 2 năm
Vocaloid style course Coed buổi trưa 2 năm
Concert Staff Department Concert production course Coed buổi trưa 2 năm
PA Course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Live house course Coed buổi trưa 2 năm
Roadie course Coed buổi trưa 2 năm
Artists Staff Department Management Coed buổi trưa 2 năm
Fan Club Course Coed buổi trưa 2 năm
Course record manufacturer Coed buổi trưa 2 năm
Music staff Production course Coed buổi trưa 2 năm
Concert engineer course Coed buổi trưa 2 năm
Creators course Coed buổi trưa 2 năm
Three-year Guitar Craft Craft Course Coed buổi trưa 3 năm
Repair course Coed buổi trưa 3 năm
Amp effector course Coed buổi trưa 3 năm
Players Course Coed buổi trưa 3 năm
2 year guitar craft department Solid course Coed buổi trưa 2 năm
Acoustic course Coed buổi trưa 2 năm
Department of piano tuning Comprehensive piano tuning course Coed buổi trưa 2 năm
Piano and percussion course Coed buổi trưa 2 năm
Wind instrument repair department Wind instrument repair course Coed buổi trưa 2 năm
Pipes and percussion repair course Coed buổi trưa 2 năm
Woodwind Coed buổi trưa 2 năm

pagetop