Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn Kinh doanh và Công nghệ thông tin Ohara

大原情報ビジネス専門学校

Address 〒170-0013東京都豊島区東池袋1-20-17
TEL(JAPAN)
E-mail info@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/s/k/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Computer systems and business OA business Coed buổi trưa 2 năm
OA business accounting Coed buổi trưa 2 năm
Clerical training Coed buổi trưa 2 năm
Accountants and tax system Tax accountant Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Information-processing system SE information Coed buổi trưa 2 năm
Information & accounting Coed buổi trưa 2 năm
Business information Coed buổi trưa 2 năm
Information ·General IT Coed buổi trưa 2 năm
Network & Security Coed buổi trưa 2 năm
Advanced information processing Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Advanced information processing challenge Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Creator system CGVideo making and 3D digital Coed buổi trưa 2 năm
Game Production Coed buổi trưa 2 năm
WEB design Coed buổi trưa 2 năm
Illustration, Graphic Design Coed buổi trưa 2 năm
Anime & Characters Coed buổi trưa 2 năm
Medical system Medical coding Coed buổi trưa 2 năm
Health information management Coed buổi trưa 2 năm
Electronic chart Coed buổi trưa 2 năm
OA medical Coed buổi trưa 2 năm
Medical secretary Coed buổi trưa 2 năm
Clark pediatric ward Coed buổi trưa 2 năm
Hospital reception Coed buổi trưa 2 năm
Secretary pharmacy Coed buổi trưa 2 năm
Civil service system Police Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Police and Firefighting Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Comprehensive civil service Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Beginner state and local public officials Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City staff, prefecture, Tokyo Metropolitan Government Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Tax office staff, prosecutors, court Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Private employment and public officials Coed buổi trưa 2 năm
Sports civil servants Coed buổi trưa 2 năm
One-year challenge public officials Coed đêm 1 năm

pagetop