Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

trường chuyên môn du lịch Tokyo

東京観光専門学校

Address 〒162-0843東京都新宿区市谷田町3-21
TEL(JAPAN)
E-mail info@tit.ac.jp
URL http://www.tit.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Bridal Wedding Planner Department of Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Hairdressing Coed buổi trưa 2 năm
Department coordinator dress Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Flower major Coed buổi trưa 2 năm
Event Producer Coed buổi trưa 2 năm
Hotel Department of Hotel Coed buổi trưa 2 năm
Theme Park Hotelling Coed buổi trưa 2 năm
Bartender course Coed buổi trưa 2 năm
Restaurant and Sommelier major Coed buổi trưa 2 năm
Travel Studies Department of Travel Coed buổi trưa 2 năm
Tour Conducting Coed buổi trưa 2 năm
Travel Planning Coed buổi trưa 2 năm
Travel Reception Coed buổi trưa 2 năm
Local Travel Coed buổi trưa 2 năm
Foreign Travel Coed buổi trưa 2 năm
Events and Sports Coed buổi trưa 2 năm
Railway Services Railway Service Coed buổi trưa 2 năm
Train Attendant Coed buổi trưa 2 năm
Maintenance Coed buổi trưa 2 năm
Airline Service Department Cabin Attendant Course Coed buổi trưa 2 năm
Grand Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Airline Handling Coed buổi trưa 2 năm
Cafe services department Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Barista Coed buổi trưa 2 năm
Department of Cafe Owner Coed buổi trưa 2 năm
Funeral director, Department of Course funeral director Coed buổi trưa 2 năm
Department of Tourism Business International tourism service course Coed buổi trưa 2 năm
English Course Coed buổi trưa 2 năm
Interpreting course during the day Coed buổi trưa 2 năm
Interpreting course Japan and Korea Coed buổi trưa 2 năm
Asia Japanese course Coed buổi trưa 2 năm
Business hospitality Business hospitality Coed buổi trưa 2 năm
Study overseas Travel Coed buổi trưa 3 năm
Hotel Course Coed buổi trưa 3 năm
Bridal Course Coed buổi trưa 3 năm
Senka airline Coed buổi trưa 1 năm

pagetop