Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn thuộc HỌc viện kỹ thuật Tokyo

東京工学院専門学校

Address 〒184-8543東京都小金井市前原町5-1-29
TEL(JAPAN)
E-mail info@technos.ac.jp
URL http://www.technos.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
concert & event Stage production course Coed buổi trưa 2 năm
Course acoustic stage Coed buổi trưa 2 năm
Stage lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Acoustic art department Coed buổi trưa 2 năm
Broadcasting Art course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Coed buổi trưa 2 năm
Department of theater and voice actor Course actor Coed buổi trưa 2 năm
Course voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Game creators Department Course creator game Coed buổi trưa 2 năm
Course creator toy Coed buổi trưa 2 năm
CG department Creator Coed buổi trưa 2 năm
School Web Creator Coed buổi trưa 2 năm
Manga Department Cartoon Course Coed buổi trưa 2 năm
Illustration Course Coed buổi trưa 2 năm
Animation Department Coed buổi trưa 2 năm
Graphic Design Coed buổi trưa 2 năm
Sports Business Sports Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Fitness Trainer Course Coed buổi trưa 2 năm
Soccer Business Coed buổi trưa 2 năm
Department of Early Childhood Education Child care and kindergarden training Coed buổi trưa 2 năm
Graduate School of Education Childcare and Kindergarten Education, 1 year course Coed buổi trưa 4 năm
Course of one elementary school teachers Coed buổi trưa 4 năm
Child care Coed buổi trưa 4 năm
Government Employee Coed buổi trưa 2 năm
Department of Architecture Architectural design course Coed buổi trưa 2 năm
Architectural Engineering course Coed buổi trưa 2 năm
Course design living welfare Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Design Coed buổi trưa 2 năm
Information Systems Coed buổi trưa 2 năm
Information Specialist department National Information Exam Preparation Course Coed buổi trưa 3 năm
Information security courses Coed buổi trưa 3 năm
Department of Electrical and Electronic Electrical Engineering Courses Coed buổi trưa 2 năm
Electronic Technology Course Coed buổi trưa 2 năm
Graduate Course licensed electrician Coed buổi trưa 3 năm
Department of Aviation Coed buổi trưa 2 năm
School of Information Act Coed buổi trưa 2 năm
Department of Management Information Coed buổi trưa 2 năm
Together learn University Department Course Legal information Coed buổi trưa 2 năm
Course management information Coed buổi trưa 2 năm
Graduate Coed buổi trưa 1 năm

pagetop