Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn Nghệ thuật truyền thông Tokyo

東京コミュニケーションアート専門学校

Address 〒134-0088東京都江戸川区西葛西6-29-9
TEL(JAPAN) 0120-532-303
E-mail tcainfo@tca.ac.jp
URL http://www.tca.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Creative Design Design world Department of Graphic Design Coed buổi trưa 3 năm
Web design and edit planning Coed buổi trưa 3 năm
Department of illustrator Coed buổi trưa 3 năm
Department of Character Design Coed buổi trưa 3 năm
General design and illustration Coed buổi trưa 3 năm
Light and illumination Coed buổi trưa 3 năm
Creative Design Product and interior world Goods and accessories design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Product Design Coed buổi trưa 3 năm
Spectacles and watch product design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Interior Design Coed buổi trưa 3 năm
Super creator Ken Okuyama world KEN OKUYAMA super creator training Coed buổi trưa 4 năm
Creative Design Cartoon World Department of Manga Coed buổi trưa 3 năm
Department of comic illustration Coed buổi trưa 3 năm
Light novel and novel Coed buổi trưa 3 năm
Computer and entertainment Game world Major game planner Coed buổi trưa 3 năm
Game programmer major Coed buổi trưa 3 năm
Game graphic and character design Coed buổi trưa 3 năm
Computer and entertainment CG Anime world Concept art designer Coed buổi trưa 3 năm
CG and Picture creator Coed buổi trưa 3 năm
3D projection mapping creator Coed buổi trưa 3 năm
Department of Animation Coed buổi trưa 3 năm
Automobile design Automobile design world Car design Coed buổi trưa 4 năm
Car model Coed buổi trưa 4 năm
2 wheeled design and model Coed buổi trưa 4 năm
Eco-Communication Department (3 years) Pet world Dog master Coed buổi trưa 3 năm
Animal care and welfare Coed buổi trưa 3 năm
Eco-Communication Department (2 years) Pet world Pet trimmer and esthetic course Coed buổi trưa 2 năm
Dog trainer Coed buổi trưa 2 năm
Dog café Coed buổi trưa 2 năm
Animal nurse major Coed buổi trưa 2 năm
Eco-Communication Department (2 years) Animal World Zoo and animal feeding Coed buổi trưa 2 năm
Civil servant of zoo Coed buổi trưa 2 năm
Wild animal and environment protection Coed buổi trưa 2 năm
Eco-Communication Department (2 years) Marine world Department of Dolphin Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Graduate aquarist aquarium Coed buổi trưa 2 năm
Marine life protection Coed buổi trưa 2 năm

pagetop