Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn Nghệ thuật truyền thông Tokyo

東京コミュニケーションアート専門学校

Address 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-29-9
TEL(JAPAN) 0120-532-303  
E-mail tcainfo@tca.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Automobile Design Department of Car Design Coed buổi trưa 4 năm
Car Model Coed buổi trưa 4 năm
Two Wheels design and model Coed buổi trưa 4 năm
Super Creator Design Industrial Design Master course Coed buổi trưa 4 năm
Creative Design Graphic Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of illustrator Coed buổi trưa 3 năm
Light and Illumination Coed buổi trưa 3 năm
Creative Design Goods and Accessory design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Product Design Coed buổi trưa 3 năm
Toy Design Department Coed buổi trưa 3 năm
Computer Entertainment Major game planner Coed buổi trưa 3 năm
Major game programmer Coed buổi trưa 3 năm
Game Graphics and Oharacter Specialisation Coed buổi trưa 3 năm
Game Concept designer Coed buổi trưa 3 năm
Computer Entertainment CG and Picture Creator Coed buổi trưa 3 năm
Department of Animation Coed buổi trưa 3 năm
Net Video Creator Coed buổi trưa 3 năm
Creative Design Department of Manga Coed buổi trưa 3 năm
Department of comic illustration Coed buổi trưa 3 năm
Light novel and novel writer Coed buổi trưa 3 năm
Department of Web Manga Coed buổi trưa 3 năm
Eco-Communication Department (3 years) Dog and Cat Specialist Coed buổi trưa 3 năm
Animal Nursing welfare and Physiotherapy Coed buổi trưa 3 năm
Eco-Communication Department (2 years) Pet trimmer and esthetician Coed buổi trưa 2 năm
Department of dog trainer Coed buổi trưa 2 năm
Department of dog Cafe Coed buổi trưa 2 năm
Majoring in animal nursing? Coed buổi trưa 2 năm
Eco-Communication Department (2 years) Zoo and Animal Breeding Coed buổi trưa 2 năm
Zoo and Civil Servant Coed buổi trưa 2 năm
Wild animal and Environment Protection Coed buổi trưa 2 năm
Eco-Communication Department (2 years) Department of Dolphin Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Aquarium and Aquarist Coed buổi trưa 2 năm
Department of Marine Life Conservation Coed buổi trưa 2 năm

pagetop