Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn thuộc School of Business Tokyo

専門学校東京スクール・オブ・ビジネス

Address 〒151-0053東京都渋谷区代々木1-56
TEL(JAPAN)
E-mail info@tsb-yyg.ac.jp
URL http://www.tsb-yyg.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Pet Business Trimmer course Coed buổi trưa 2 năm
Dog trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Pet Nursing Coed buổi trưa 2 năm
Animal therapy course Coed buổi trưa 2 năm
Pet Business Coed buổi trưa 2 năm
Sports Business Sports Marketing Sports marketing course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Management Course Coed buổi trưa 2 năm
Intenrational sport business course Coed buổi trưa 2 năm
Health and Sports Management Conditioning trainer Coed buổi trưa 2 năm
Sports Trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Kids trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Mass Comm and PR Publishing and Editing Coed buổi trưa 2 năm
Fashion Magazine Editing Coed buổi trưa 2 năm
Sports Magazine Editing Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Public Relations and Advertising Coed buổi trưa 2 năm
Entertainment Production Entertainment Produced course Coed buổi trưa 2 năm
Fan Club Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Talent manager course Coed buổi trưa 2 năm
Video Produced course Coed buổi trưa 2 năm
Dept of Business Administration Business Management SME consultant course Coed buổi trưa 2 năm
Business management course Coed buổi trưa 2 năm
Course management information Coed buổi trưa 2 năm
Accounting and Finance House building FP course Coed buổi trưa 2 năm
Financial and management course Coed buổi trưa 2 năm
Distribution and Marketing Coed buổi trưa 2 năm
Global Business Coed buổi trưa 2 năm
Department of IT Business Information Process SE programming course Coed buổi trưa 2 năm
IT Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Web business major Web Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Web programming course Coed buổi trưa 2 năm
Department office and business Department of Business License Coed buổi trưa 2 năm
Business Computing Coed buổi trưa 2 năm
Department secretary Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fashion Business Department of Fashion Business Fashion coordination course Coed buổi trưa 2 năm
Press course Coed buổi trưa 2 năm
Shop Business Product Business Goods Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Goods Produced course Coed buổi trưa 2 năm
Sales and shop staff course Coed buổi trưa 2 năm
Shop Management Coed buổi trưa 2 năm
Flower Business Department Bridal Flower major Coed buổi trưa 2 năm
Department Flower Shop Coed buổi trưa 2 năm
Pet Business Advanced Pet Business Coed buổi trưa 4 năm
Department of Integrated Management Advanced Management Management consultant course Coed buổi trưa 4 năm
Medical Department of Business Medical admin and clark Coed buổi trưa 2 năm
Medical and welfare service Coed buổi trưa 2 năm

pagetop