Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn Music & Dance Tokyo

東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校

Address 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8
TEL(JAPAN) 0120-532-304  
E-mail tsminfo@tsm.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Professional Musician Singer-songwriter Course Coed buổi trưa 2 năm
Solo Vocalist Course Coed buổi trưa 2 năm
Vocal band course Coed buổi trưa 2 năm
Instruments and Vocal Coed buổi trưa 2 năm
Course unit vocal Coed buổi trưa 2 năm
Vocal and dance course Coed buổi trưa 2 năm
Gospel Ensemble Coed buổi trưa 2 năm
Guitar Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Bass Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Drum Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Keyboard Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Brass Instruments course Coed buổi trưa 2 năm
Woodwind Instruments Coed buổi trưa 2 năm
Percussion course Coed buổi trưa 2 năm
Dance and Actors Professional Dance Course Coed buổi trưa 2 năm
Back-up Dancing Coed buổi trưa 2 năm
Dance and Vocal Course Coed buổi trưa 2 năm
Street Dance Course Coed buổi trưa 2 năm
Theme Park Dancer Coed buổi trưa 2 năm
Dancers musical course Coed buổi trưa 2 năm
Dance instructor course Coed buổi trưa 2 năm
Courses Broadway Dance Center Coed buổi trưa 2 năm
Course voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Anime song artist course Coed buổi trưa 2 năm
Course anime voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor and Vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Voice acting and Actor course Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor & Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Course actor Coed buổi trưa 2 năm
Talent course Coed buổi trưa 2 năm
Course musical actor Coed buổi trưa 2 năm
Action Talent course Coed buổi trưa 2 năm
Model Course magazine CM / Coed buổi trưa 2 năm
Artist Makeup courses Coed buổi trưa 2 năm
Makeup Artist Courses Coed buổi trưa 2 năm
Stylist course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Technology Music producer course Coed buổi trưa 3 năm
Track Maker course Coed buổi trưa 3 năm
Recording Engineer Course Coed buổi trưa 3 năm
Composition and arranger debut Coed buổi trưa 3 năm
Composing and Recording Engineer Debut course Coed buổi trưa 3 năm
Composing and Musician Course Coed buổi trưa 3 năm
Recording and PA engineer course Coed buổi trưa 3 năm
Management Coed buổi trưa 2 năm
Fan Club Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
PA Engineer Course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting Staff course Coed buổi trưa 2 năm
Stage Producing course Coed buổi trưa 2 năm
Concert planning and production course Coed buổi trưa 2 năm
Live House Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Musical instrument repair & technician course Coed buổi trưa 2 năm
Tour manager course Coed buổi trưa 2 năm
Artist & Producer course Coed buổi trưa 3 năm
Artist engineering course Coed buổi trưa 3 năm
Lyricist course Coed buổi trưa 3 năm
Dance Performer course Coed buổi trưa 3 năm

pagetop