Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn School of Music and Dance Tokyo

東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校

Address 〒134-0088東京都江戸川区西葛西3-14-8
TEL(JAPAN) 0120-532-304
E-mail tsminfo@tsm.ac.jp
URL http://www.tsm.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Professional Musician Vocal world  Singer-songwriter Course Coed buổi trưa 2 năm
Solo vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Vocal band course Coed buổi trưa 2 năm
Musical Instrument & Vocal Courses Coed buổi trưa 2 năm
Course unit vocal Coed buổi trưa 2 năm
Vocal & dance course Coed buổi trưa 2 năm
World Gospel Gospel Ensemble course Coed buổi trưa 2 năm
Guitar World Guitar Techniques Course Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Based World Technique based course Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Drum World Drum Techniques course Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Keyboard World Keyboard technique course Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
World Wind Course brass Coed buổi trưa 2 năm
Course woodwind Coed buổi trưa 2 năm
Percussion course Coed buổi trưa 2 năm
Wind trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Dance and Actors World Voice  Professional Dance Course Coed buổi trưa 2 năm
Courses Broadway Dance Center Coed buổi trưa 2 năm
Dance & Vocal Courses Coed buổi trưa 2 năm
Dance choreographer course Coed buổi trưa 2 năm
Dance instructor course Coed buổi trưa 2 năm
World Voice  Course backup dancer Coed buổi trưa 2 năm
Dancers HIPHOP course Coed buổi trưa 2 năm
Street Dance Course Coed buổi trưa 2 năm
Dancers theme park course Coed buổi trưa 2 năm
Dancers musical course Coed buổi trưa 2 năm
World Voice Actors Course voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Anime artist course Coed buổi trưa 2 năm
Course anime voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Course game voice actor Coed buổi trưa 2 năm
And vocal courses voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Course actor and voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor and staff course Coed buổi trưa 2 năm
World actor Actor and Actress course Coed buổi trưa 2 năm
DJ & narrator course Coed buổi trưa 2 năm
Course musical actor Coed buổi trưa 2 năm
Action Talent course Coed buổi trưa 2 năm
Model Course magazine CM / Coed buổi trưa 2 năm
Make-up and Styling Makeup artist course Coed buổi trưa 2 năm
Makeup Artist Courses Coed buổi trưa 2 năm
Stage and video making course Coed buổi trưa 2 năm
Stylist course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Technology World music creator Music producer course Coed buổi trưa 3 năm
Course sound creator Coed buổi trưa 3 năm
Recording Engineer Course Coed buổi trưa 3 năm
Course debut lyricist Coed buổi trưa 3 năm
Course debut composer Coed buổi trưa 3 năm
Course debut arranger Coed buổi trưa 3 năm
Composer and musician course Coed buổi trưa 3 năm
Recording and PA engineer Coed buổi trưa 3 năm
Business World music Manager Course Coed buổi trưa 2 năm
Fan Club Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
World concert PA Engineer Course Coed buổi trưa 2 năm
Concert lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Stage designer art course Coed buổi trưa 2 năm
Course / Production Stage Manager Coed buổi trưa 2 năm
Concert planning and production course Coed buổi trưa 2 năm
Event planner course Coed buổi trưa 2 năm
Live House Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Musical instrument repair & technician course Coed buổi trưa 2 năm
Tour manager course Coed buổi trưa 2 năm
Media World Radio making course Coed buổi trưa 2 năm
Music magazine & Web design course Coed buổi trưa 2 năm
Course music magazine editor Coed buổi trưa 2 năm

pagetop