Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn Âm nhạc Tokyo, cơ sở Shibuya

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

Address 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-21
TEL(JAPAN)   
E-mail info@shibuya.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Performing Arts Solo Vocalist Course Coed buổi trưa 2 năm
Vocal band course Coed buổi trưa 2 năm
Singer-songwriter Course Coed buổi trưa 2 năm
Music instrument voal course Coed buổi trưa 2 năm
Course unit vocal Coed buổi trưa 2 năm
Vocal and dance course Coed buổi trưa 2 năm
Guitar Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Bass Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Drum Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Keyboard Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician course Coed buổi trưa 2 năm
Gospel Ensemble Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Technology Management Coed buổi trưa 2 năm
Fan Club Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Recording Engineer Course Coed buổi trưa 3 năm
Music producer course Coed buổi trưa 3 năm
Composition and arranger debut Coed buổi trưa 3 năm
Composer and musician course Coed buổi trưa 3 năm
Recording & PA engineering course Coed buổi trưa 3 năm
Track Maker course Coed buổi trưa 3 năm
Composer and recording engineer Coed buổi trưa 3 năm
Stage Producing course Coed buổi trưa 2 năm
PA Engineer Course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting Staff course Coed buổi trưa 2 năm
Concert planning and production course Coed buổi trưa 2 năm
Live House Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Musical instrument repair & technician course Coed buổi trưa 2 năm
Tour manager course Coed buổi trưa 2 năm
Artist & Producer course Coed buổi trưa 2 năm
Artist engineering course Coed buổi trưa 2 năm
Composer course (3 years) Coed buổi trưa 3 năm

pagetop