Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn thuộc HỌc viện thiết kế Tokyo

専門学校東京デザイナー学院

Address 〒101-0062東京都千代田区神田駿河台2-11
TEL(JAPAN)
E-mail sol@tdg.ac.jp
URL http://www.tdg.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Graphic Design course 2 years Graphic Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Advertising Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Magazine editing Coed buổi trưa 2 năm
Department of Character Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Web Design Coed buổi trưa 2 năm
Major illustration design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Graphic Design (3 years) Department of Design Studio Coed buổi trưa 3 năm
Video design course Department of CG Coed buổi trưa 2 năm
Department of 3DCG Coed buổi trưa 2 năm
Department of VFX Coed buổi trưa 2 năm
Department of Motion Graphics Coed buổi trưa 2 năm
Art Department Department of Communication Art Coed buổi trưa 2 năm
Department of Creative Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Illustration Department of Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Department of Media Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Major Character Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Department of Digital Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fashion Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Department of comic illustration Coed buổi trưa 2 năm
Department of Illustrated book production Coed buổi trưa 2 năm
Department of Game Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Animation Department Department of Animation Coed buổi trưa 2 năm
Computer Animation major Coed buổi trưa 2 năm
Manga Department Department of Manga Coed buổi trưa 2 năm
Department of Manga Character Coed buổi trưa 2 năm
Department of Manga story Coed buổi trưa 2 năm
Department of Entertainment Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Web Manga Coed buổi trưa 2 năm
Fashion Design Department of Fashion Design Apparel Design course Coed buổi trưa 2 năm
Costume design course Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Fashion Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fashion Stylist Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fashion Business PR・Cosplay course Coed buổi trưa 2 năm
Fashion Advisor course Coed buổi trưa 2 năm
Select buyer course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fashion Production Technique Coed buổi trưa 2 năm
Make-up Art School Make-up Art major Makeup Artist Courses Coed buổi trưa 2 năm
Hair makeup artist courses Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Course Coed buổi trưa 2 năm
Total Beauty major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Nail Art Coed buổi trưa 2 năm
Department of Product Design Industrial design major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Goods Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Furniture Design Coed buổi trưa 2 năm
Toy Design Department Coed buổi trưa 2 năm
Department of Car Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Design Department of Interior Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Display Design Coed buổi trưa 2 năm
Shop Design Department Coed buổi trưa 2 năm
Department of Stage Decoration Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Coordination Coed buổi trưa 2 năm
Department of Event Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Architectural Design Department of Architectural Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of Housing Design Coed buổi trưa 2 năm
Total Design Department of Global Design Coed buổi trưa 1 năm
Department of Career designer Coed buổi trưa 2 năm
Visual design department Graphic Design Coed đêm 2 năm

pagetop