Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn thuộc Cao đẳng Nghệ thuật Thị giác Tokyo

専門学校東京ビジュアルアーツ

Address 〒102-0081 東京都千代田区四番町11
TEL(JAPAN)   
E-mail info@tva.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Department of Photography Fashion photography course Coed buổi trưa 2 năm
Commercial photography course Coed buổi trưa 2 năm
Sports photography course Coed buổi trưa 2 năm
Live photographycourse Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Protrait Photo Coed buổi trưa 2 năm
Photograph Writer course Coed buổi trưa 2 năm
Documentary photography course Coed buổi trưa 2 năm
Scenery photography course Coed buổi trưa 2 năm
Photo Design course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Broadcasting Variety show course Coed buổi trưa 2 năm
Drama program course Coed buổi trưa 2 năm
Producer director course Coed buổi trưa 2 năm
Television camera man course Coed buổi trưa 2 năm
TV sound/Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
TV Editing・MA course Coed buổi trưa 2 năm
Film Studies Coed buổi trưa 2 năm
Department of Special Makeup Coed buổi trưa 2 năm
Mass Communication and Video General publication course Coed buổi trưa 2 năm
Magazine editor course Coed buổi trưa 2 năm
Graphic Design Course Coed buổi trưa 2 năm
General picture course Coed buổi trưa 2 năm
CM and MV course Coed buổi trưa 2 năm
CG video course Coed buổi trưa 2 năm
Web Director course Coed buổi trưa 2 năm
Web designer Course Coed buổi trưa 2 năm
Acoustic Concert Department PA Course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
PA and Lighting Coed buổi trưa 2 năm
PA and Recording course Coed buổi trưa 2 năm
Event and Promoter Coed buổi trưa 2 năm
Music Production course Coed buổi trưa 2 năm
Sound Produce Department Music producer course Coed buổi trưa 2 năm
Musical composition/ arrangement course Coed buổi trưa 2 năm
Musical Recording course Coed buổi trưa 2 năm
Anime Recording course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Vocal and Musician Solo Vocalist Course Coed buổi trưa 2 năm
Vocal band course Coed buổi trưa 2 năm
Singer-songwriter Course Coed buổi trưa 2 năm
Vocalist & player course Coed buổi trưa 2 năm
Voice acting and Actors Course anime voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor・Vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Actor/talent course Coed buổi trưa 2 năm
Actor・Voice actor course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Dance Street & Backup dancer course Coed buổi trưa 2 năm
Theme park & Musical dancer course Coed buổi trưa 2 năm
Dance vocalist course Coed buổi trưa 2 năm
Dance instructor course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop