Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn thuộc Cao đẳng Nghệ thuật Thị giác Tokyo

専門学校東京ビジュアルアーツ

Address 〒102-0081東京都千代田区四番町11
TEL(JAPAN)
E-mail info@tva.ac.jp
URL http://www.tva.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Department of Photography Memorial photo major Bridal photography course Coed buổi trưa 2 năm
Portrait photography course Coed buổi trưa 2 năm
General photography major Coed buổi trưa 2 năm
Studio Photographer major Fashion photography course Coed buổi trưa 2 năm
Commercial photography course Coed buổi trưa 2 năm
Photograph expression major Photograph Writer course Coed buổi trưa 2 năm
Documentary photography course Coed buổi trưa 2 năm
Scenery photography course Coed buổi trưa 2 năm
Magazine photographer major Sports photography course Coed buổi trưa 2 năm
Live photographycourse Coed buổi trưa 2 năm
Railway photography course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Broadcasting Television Variety show course Coed buổi trưa 2 năm
Drama program course Coed buổi trưa 2 năm
Producer director course Coed buổi trưa 2 năm
Television camera man course Coed buổi trưa 2 năm
TV sound/Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
TV Editing・MA course Coed buổi trưa 2 năm
Film Studies Film Directing Coed buổi trưa 2 năm
Film Technology Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive movie major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Special Makeup Special Make-up Coed buổi trưa 2 năm
Film and Stage Make-up Coed buổi trưa 2 năm
Stylist・Figure major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Media Creator Publish・Web Media General publication course Coed buổi trưa 2 năm
Magazine editor course Coed buổi trưa 2 năm
Media Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Video Media General picture course Coed buổi trưa 2 năm
CM/PV course Coed buổi trưa 2 năm
CG Video Course Coed buổi trưa 2 năm
General Media Coed buổi trưa 2 năm
Acoustic Concert Department Field Technical Engineer Concert PA major Coed buổi trưa 2 năm
Concert lightning major Coed buổi trưa 2 năm
Department staff live house Coed buổi trưa 2 năm
Sound engineer major Coed buổi trưa 2 năm
Music business field Event&Concert Planning major Coed buổi trưa 2 năm
Production & management major Coed buổi trưa 2 năm
Sound Produce Department Composer Music producer course Coed buổi trưa 2 năm
Musical composition/ arrangement course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Recording Musical Recording course Coed buổi trưa 2 năm
Anime Recording course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Vocal and Musician Department of Vocal Solo vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Vocal band course Coed buổi trưa 2 năm
Singer-songwriter Course Coed buổi trưa 2 năm
Vocalist & player course Coed buổi trưa 2 năm
Guitar Department Coed buổi trưa 2 năm
Major base Coed buổi trưa 2 năm
Drum Majors Coed buổi trưa 2 năm
Department voice actor Major voice actor Course anime voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor・Vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Major actor Actor/talent course Coed buổi trưa 2 năm
Actor・Voice actor course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Dance Dance Perfomance Street & Backup dancer course Coed buổi trưa 2 năm
Theme park & Musical dancer course Coed buổi trưa 2 năm
Dance vocalist course Coed buổi trưa 2 năm
Dance instructor course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop