Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn thuộc Cao đẳng âm nhạc Naomi

尚美ミュージックカレッジ専門学校

Address 〒113-0033東京都文京区本郷4-15-9
TEL(JAPAN)
E-mail c-info@shobi.ac.jp
URL http://www.shobi.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
vocal course Department of Vocal Coed buổi trưa 2 năm
Department of professional musicians Singer-songwriter major Coed buổi trưa 2 năm
Band vocal major Coed buổi trưa 2 năm
Guitar Department Coed buổi trưa 2 năm
Major base Coed buổi trưa 2 năm
Drum Majors Coed buổi trưa 2 năm
Department of Contemporary Pop Major base Coed buổi trưa 2 năm
Guitar Department Coed buổi trưa 2 năm
Drum Majors Coed buổi trưa 2 năm
Department of Keyboard Coed buổi trưa 2 năm
Saxophone major Coed buổi trưa 2 năm
Trumpet Major Coed buổi trưa 2 năm
Trombone major Coed buổi trưa 2 năm
Arrange Department composers Songwriting major Coed buổi trưa 2 năm
Video music majors Coed buổi trưa 2 năm
Digital music majors Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Business CD · Music Production major Coed buổi trưa 2 năm
Concert live production major Coed buổi trưa 2 năm
Production Management major Coed buổi trưa 2 năm
Media writer and edit major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Audio and Visual PA Department of concert Coed buổi trưa 2 năm
Department of Recording Coed buổi trưa 2 năm
Lighting major Coed buổi trưa 2 năm
Video Production Department Coed buổi trưa 2 năm
Entertainment business creation Department Entertainment business majors Coed buổi trưa 3 năm
Department voice actor Major voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Department of Dance Dance majors Coed buổi trưa 2 năm
Department of Musical Musical major Coed buổi trưa 2 năm
Piano and electon organ Piano majors Coed buổi trưa 2 năm
Department of Electronic Organ Coed buổi trưa 2 năm
Department of Percussion Orchestra Wind, Strings, percussion instruments Flute majors Coed buổi trưa 2 năm
Oboe major Coed buổi trưa 2 năm
Clarinet major Coed buổi trưa 2 năm
Bass clarinet major Coed buổi trưa 2 năm
Bassoon major Coed buổi trưa 2 năm
Saxophone major Coed buổi trưa 2 năm
Trumpet Major Coed buổi trưa 2 năm
Horn major Coed buổi trưa 2 năm
Trombone major Coed buổi trưa 2 năm
Euphonium major Coed buổi trưa 2 năm
Tuba major Coed buổi trưa 2 năm
Violin major Coed buổi trưa 2 năm
Viola major Coed buổi trưa 2 năm
Cello major Coed buổi trưa 2 năm
Contrabass major Coed buổi trưa 2 năm
Harp major Coed buổi trưa 2 năm
Percussion majors Coed buổi trưa 2 năm
Wind Marching Flute majors Coed buổi trưa 2 năm
Oboe major Coed buổi trưa 2 năm
Clarinet major Coed buổi trưa 2 năm
Bass clarinet major Coed buổi trưa 2 năm
Bassoon major Coed buổi trưa 2 năm
Saxophone major Coed buổi trưa 2 năm
Trumpet Major Coed buổi trưa 2 năm
Horn major Coed buổi trưa 2 năm
Trombone major Coed buổi trưa 2 năm
Euphonium major Coed buổi trưa 2 năm
Tuba major Coed buổi trưa 2 năm
Contrabass major Coed buổi trưa 2 năm
Percussion majors Coed buổi trưa 2 năm
Academy of General Department of Music Vocal course Coed buổi trưa 4 năm
Piano Coed buổi trưa 4 năm
Percussion Orchestra course Coed buổi trưa 4 năm
Jazz and popular course Coed buổi trưa 4 năm
Arrangement and Composing Coed buổi trưa 4 năm
Electric Organ Coed buổi trưa 4 năm

pagetop