Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Gakuen Mode Tokyo

東京モード学園

Address 〒160-0023東京都新宿区西新宿1-7-3
TEL(JAPAN)
E-mail nyugaku@tokyo.mode.ac.jp
URL http://www.mode.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Fashion Design Major designer brands Coed buổi trưa 3 năm
Department of designer apparel Coed buổi trưa 3 năm
Men's major designers Coed buổi trưa 3 năm
Department of designer kids Coed buổi trưa 3 năm
Fashion major Coed buổi trưa 2 năm
Stage Works and Stage Dressing Coed buổi trưa 3 năm
Highly specialized professional course in fashion design course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Fashion Technology Department of patterner Coed buổi trưa 3 năm
Department of Apparel Technology Coed buổi trưa 3 năm
Department of Fashion Business Department of Planning and Fashion Coed buổi trưa 3 năm
Shop management major buyer Coed buổi trưa 2 năm
Graduate Fashion Coordinator Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fashion Advisor Coed buổi trưa 2 năm
Department stylist Department of magazine stylist CM · Coed buổi trưa 2 năm
Personal Stylist Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fashion Stylist Coed buổi trưa 2 năm
Gothic and lolita style Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Department of Interior Designers Coed buổi trưa 2 năm
Department of designer shops Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Coordinator Coed buổi trưa 2 năm
Department of Graphic Department of Graphic Designer Coed buổi trưa 2 năm
Department of Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Package designer major Coed buổi trưa 2 năm
Make nail Department Make major nail artist Coed buổi trưa 2 năm
Film and Stage Make-up Coed buổi trưa 2 năm
Make-up Stylist Coed buổi trưa 2 năm
Beauty Advisor Department of Coed buổi trưa 2 năm
Hair and makeup artist Department Major hair makeup artist Coed buổi trưa 3 năm
Bridal major artists Coed buổi trưa 3 năm
Beauty Major hair stylist Coed buổi trưa 2 năm
Major Hair Color list Coed buổi trưa 2 năm
Department of Fundamental Mode Department of Fashion Coed buổi trưa 1 năm
Department of Interior Coed buổi trưa 1 năm
Department of Graphic Coed buổi trưa 1 năm
Make Beauty Department Coed buổi trưa 1 năm
Paris School Courses Coed buổi trưa 1 năm
Evening course in fashion design Coed đêm 3 năm
Evening Department of Fashion Technology Coed đêm 3 năm
Department of Evening Fashion Business Coed đêm 2 năm
Department of fashion (Night) Coed đêm 1 năm
Coed đêm 2 năm
CAD Pattern (Night) Coed đêm 1 năm
Department stylist and night Coed đêm 1 năm
Evening make-up department advisor Coed đêm 1 năm
Graphic designer department(night) Coed đêm 1 năm
Evening Interior Department Coordinator Coed đêm 1 năm
Beauty and Communications Department Coed Distance learning 3 năm

pagetop