Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn viện Kỹ thuật Nippon

日本工学院専門学校

Address 〒144-8655 東京都大田区西蒲田5-23-22
TEL(JAPAN) 03-3732-1111  
E-mail info@neec.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Creators College Photographer course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Video Editing course Coed buổi trưa 2 năm
Sound course Coed buổi trưa 2 năm
Producing course Coed buổi trưa 2 năm
Art course Coed buổi trưa 2 năm
Course voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Actor/talent course Coed buổi trưa 2 năm
Cartoon Course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Character design course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Animation course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Manga and Anime Business Coed buổi trưa 4 năm
Game programmer course Coed buổi trưa 4 năm
Game planner course Coed buổi trưa 4 năm
CG game designer course Coed buổi trưa 4 năm
Game business Coed buổi trưa 4 năm
Game programmer course Coed buổi trưa 2 năm
Game planner course Coed buổi trưa 2 năm
Stage Director Coed buổi trưa 2 năm
Stage Sound Coed buổi trưa 2 năm
Stage Lighting Coed buổi trưa 2 năm
Stage Arts Coed buổi trưa 2 năm
Design College Department of Advertising Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Illustration Coed buổi trưa 3 năm
Magazine Design Coed buổi trưa 3 năm
Picture Department Coed buổi trưa 3 năm
Space and Shop Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Interior Coordination Coed buổi trưa 3 năm
Interior Stylist Coed buổi trưa 3 năm
Industrial design major Coed buổi trưa 3 năm
Department of Furniture Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Goods Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Web Design Coed buổi trưa 3 năm
WEB major program Coed buổi trưa 3 năm
Application and Contents Coed buổi trưa 3 năm
Music College Player course Coed buổi trưa 2 năm
Vocalist course Coed buổi trưa 2 năm
Sound creator course Coed buổi trưa 2 năm
Concert production course Coed buổi trưa 2 năm
Concert PA course Coed buổi trưa 2 năm
Concert Lighting Coed buổi trưa 2 năm
Concert Stage course Coed buổi trưa 2 năm
Event Planning course Coed buổi trưa 2 năm
Major recording engineer Coed buổi trưa 2 năm
MA Engineer major Coed buổi trưa 2 năm
Radio Staff Coed buổi trưa 2 năm
Professional Dancer course Coed buổi trưa 2 năm
Major backup dancer Coed buổi trưa 2 năm
Dance Instructor Coed buổi trưa 2 năm
Department of Musical dancer Coed buổi trưa 2 năm
Major theme parks dancer Coed buổi trưa 2 năm
Choreographer (Choreography) Coed buổi trưa 2 năm
Dance & Vocal major Coed buổi trưa 2 năm
IT College System Dept. Coed buổi trưa 4 năm
Mobile Application Coed buổi trưa 4 năm
Department of Network Coed buổi trưa 4 năm
Security Coed buổi trưa 4 năm
Systems development course Coed buổi trưa 2 năm
Mobile app development courses Coed buổi trưa 2 năm
System operation course Coed buổi trưa 2 năm
Computer and Network Coed buổi trưa 2 năm
Network Security Coed buổi trưa 2 năm
Secretary and Administrative Coed buổi trưa 2 năm
Shop Sales Coed buổi trưa 2 năm
Technology College Electronic Engineering Coed buổi trưa 2 năm
Electric Engineering Coed buổi trưa 2 năm
Electric Construction Coed buổi trưa 2 năm
Environment Coed buổi trưa 2 năm
Department of Applied Chemistry Coed buổi trưa 2 năm
Chemical Analysis Coed buổi trưa 2 năm
Architectural design course Coed buổi trưa 4 năm
Interior Design Coed buổi trưa 4 năm
Architectural design course Coed buổi trưa 4 năm
Architectural Operation course Coed buổi trưa 4 năm
Architectural design course Coed buổi trưa 2 năm
Interior Design course Coed buổi trưa 2 năm
Architectural design course Coed buổi trưa 2 năm
Architectural Operation course Coed buổi trưa 2 năm
Medical and Nursing College Medical Secretarial Coed buổi trưa 2 năm
Course health information manager Coed buổi trưa 2 năm

pagetop