Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn Kỹ thuật Viện Hachioji Nhật Bản

日本工学院八王子専門学校

Address 〒192-0983東京都八王子市片倉町1404-1
TEL(JAPAN) 042-637-3111
E-mail info@neec.ac.jp
URL http://www.nhac.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
College for Creators Broadcasting and Film Photographers Course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Video Editing Course Coed buổi trưa 2 năm
Sound Course Coed buổi trưa 2 năm
Production course Coed buổi trưa 2 năm
Art course Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor, theater department Course voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Stage actor course Coed buổi trưa 2 năm
Manga and Animation, 4 year course Manga/ Digital Comic course Coed buổi trưa 4 năm
Animation/CG course Coed buổi trưa 4 năm
Character design and illustration course Coed buổi trưa 4 năm
Cartoon Animation Department Cartoon course Coed buổi trưa 2 năm
Animation course Coed buổi trưa 2 năm
Character design course Coed buổi trưa 2 năm
Game Production, 4 year course Game Programmer Course Coed buổi trưa 4 năm
Game planner course Coed buổi trưa 4 năm
Game and CG designer course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Game Creator Coed buổi trưa 2 năm
CG Film Coed buổi trưa 3 năm
Design College Graphic Design Department of Advertising Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Illustration Coed buổi trưa 3 năm
Magazine design major Coed buổi trưa 3 năm
Paint book major Coed buổi trưa 3 năm
Department of Interior Design Space and shop design major Coed buổi trưa 3 năm
Interior coordination major Coed buổi trưa 3 năm
Interior stylist major Coed buổi trưa 3 năm
Department of Product Design Industrial design major Coed buổi trưa 3 năm
Furniture Design Major Coed buổi trưa 3 năm
Goods design major Coed buổi trưa 3 năm
Department of creatoer Department of Web Design Coed buổi trưa 3 năm
Web program major Coed buổi trưa 3 năm
Application contents Coed buổi trưa 3 năm
Music College Department of Music Artists Players Course Coed buổi trưa 2 năm
Vocalist course Coed buổi trưa 2 năm
Sound creater course Coed buổi trưa 2 năm
Department of concert event Concert production course Coed buổi trưa 2 năm
PA concert course Coed buổi trưa 2 năm
Concert lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Course concert stage Coed buổi trưa 2 năm
Event Planning Course Coed buổi trưa 2 năm
Recording Artist School Major recording engineer Coed buổi trưa 2 năm
MA Department of engineers Coed buổi trưa 2 năm
Radio staff major Coed buổi trưa 2 năm
IT College Graduate IT Specialist Dept. Coed buổi trưa 4 năm
Mobile Apps major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Network Coed buổi trưa 4 năm
Department of Security Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Processing Systems development course Coed buổi trưa 2 năm
Mobile app development courses Coed buổi trưa 2 năm
Course system operation Coed buổi trưa 2 năm
Department of computer, networking and Computer, networking course Coed buổi trưa 2 năm
Network Security Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Information Business Office secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Course shops selling Coed buổi trưa 2 năm
Department of health information manager Coed buổi trưa 2 năm
School and office medical secretary Medical secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Office Courses Coed buổi trưa 2 năm
Technology College Robotics Robot control program Coed buổi trưa 2 năm
Robot production major Coed buổi trưa 2 năm
Walking robot major Coed buổi trưa 2 năm
Personal robot major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Electronics & Electrical Electronic Engineering Course Coed buổi trưa 2 năm
Electronic and gas energy course Coed buổi trưa 2 năm
Electrical Engineering Courses Coed buổi trưa 2 năm
Electrician Course Coed buổi trưa 2 năm
Primary family car maintenance Coed buổi trưa 4 năm
Department of Financial Services Coed buổi trưa 2 năm
Department of Applied Biology Department of medicine Coed buổi trưa 2 năm
Department of Food Coed buổi trưa 2 năm
Department of Environment Coed buổi trưa 2 năm
Department of Biotechnology Coed buổi trưa 2 năm
Department of Architecture Architectural design course Coed buổi trưa 4 năm
Interior design course Coed buổi trưa 4 năm
Course structure and construction equipment Coed buổi trưa 4 năm
Building construction course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architectural Design Architectural design course Coed buổi trưa 2 năm
Interior design course Coed buổi trưa 2 năm
Course structure and construction equipment Coed buổi trưa 2 năm
Building construction course Coed buổi trưa 2 năm
Department of civil engineering and landscaping Coed buổi trưa 2 năm
Mechanical Design Coed buổi trưa 2 năm
Medical College Department of Acupuncture Sports and acupucture Coed buổi trưa 3 năm
Beauty acupuncture Coed buổi trưa 3 năm
Chiropractic Coed buổi trưa 3 năm
School of Judo Coed buổi trưa 3 năm
Sports College Three-year School Sports Trainer Athletic trainer Coed buổi trưa 3 năm
Department of Sports Trainer Athletic trainer Coed buổi trưa 2 năm
Personal trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Medical trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Three-year Department of Health and Sports Wellness instructor course Coed buổi trưa 3 năm
Sports Business Course Coed buổi trưa 3 năm
Department of Health and Sports Wellness instructor course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Football course Coed buổi trưa 2 năm
Tennis courses Coed buổi trưa 2 năm
Sports Instructor Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Child Science Course nursery-kindergarten teachers Coed buổi trưa 2 năm
Child sport course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop