Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn Kỹ thuật Viện Hachioji Nhật Bản

日本工学院八王子専門学校

Address 〒192-0983 東京都八王子市片倉町1404-1
TEL(JAPAN) 042-637-3111  
E-mail info@neec.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Creators College Photographer course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Video Editing course Coed buổi trưa 2 năm
Sound course Coed buổi trưa 2 năm
Producing course Coed buổi trưa 2 năm
Art course Coed buổi trưa 2 năm
Course voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Actor/talent course Coed buổi trưa 2 năm
Cartoon Course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Animation course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Oharacter design course Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Manga and Anime Business Coed buổi trưa 4 năm
Game programmer course Coed buổi trưa 4 năm
Game planner course Coed buổi trưa 4 năm
CG game designer course Coed buổi trưa 4 năm
Game Business Coed buổi trưa 4 năm
Game programmer course Coed buổi trưa 2 năm
Game planner course Coed buổi trưa 2 năm
Design College Department of Advertising Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Illustration Coed buổi trưa 3 năm
Magazine Design Coed buổi trưa 3 năm
Picture Department Coed buổi trưa 3 năm
Space and Shop Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Interior Coordination Coed buổi trưa 3 năm
Interior Stylist Coed buổi trưa 3 năm
Industrial design major Coed buổi trưa 3 năm
Department of Furniture Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Goods Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Web Design Coed buổi trưa 3 năm
WEB major program Coed buổi trưa 3 năm
Application Contents Coed buổi trưa 3 năm
Music College Players Course Coed buổi trưa 2 năm
Vocalist course Coed buổi trưa 2 năm
Sound creator course Coed buổi trưa 2 năm
Concert production course Coed buổi trưa 2 năm
Concert and PA Coed buổi trưa 2 năm
Concert Lighting Coed buổi trưa 2 năm
Concert and Stage Coed buổi trưa 2 năm
Event Planning course Coed buổi trưa 2 năm
Major recording engineer Coed buổi trưa 2 năm
MA Engineer major Coed buổi trưa 2 năm
Radio Staff Coed buổi trưa 2 năm
IT College System Dept. Coed buổi trưa 4 năm
Mobile Application Coed buổi trưa 4 năm
Department of Network Coed buổi trưa 4 năm
Security Coed buổi trưa 4 năm
Systems development course Coed buổi trưa 2 năm
Mobile app development courses Coed buổi trưa 2 năm
System operation course Coed buổi trưa 2 năm
Computer and Network Coed buổi trưa 2 năm
Network Security Coed buổi trưa 2 năm
Secretary and Administrative Coed buổi trưa 2 năm
Shop Sales Coed buổi trưa 2 năm
Technology College Robot and Control Program Coed buổi trưa 2 năm
Robot Producing Coed buổi trưa 2 năm
Bipedal Robot Coed buổi trưa 2 năm
Personal Robot Coed buổi trưa 2 năm
Electric Engineering Coed buổi trưa 2 năm
Electrical Engineering Courses Coed buổi trưa 2 năm
Electrical Engineering Courses Coed buổi trưa 2 năm
Pharmacy Coed buổi trưa 2 năm
Food Coed buổi trưa 2 năm
Environment Coed buổi trưa 2 năm
Biotechnology Coed buổi trưa 2 năm
Architectural design course Coed buổi trưa 4 năm
Interior Design Coed buổi trưa 4 năm
Architectural and Facilities Coed buổi trưa 4 năm
Architectural Operation course Coed buổi trưa 4 năm
Architectural design course Coed buổi trưa 2 năm
Interior Design Coed buổi trưa 2 năm
Architectural and Facilities Coed buổi trưa 2 năm
Architectural Operation course Coed buổi trưa 2 năm
Medical and Nursing College Sports and acupuncture Coed buổi trưa 3 năm
Beauty Acupuncture Coed buổi trưa 3 năm
Chiropractic Coed buổi trưa 3 năm
Medical Secretarial Coed buổi trưa 2 năm
Course health information manager Coed buổi trưa 2 năm
Course nursery Coed buổi trưa 2 năm
Kindergarten Education and Childcare Coed buổi trưa 2 năm
Sports College Athletic Trainer Course Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Personal trainer course Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Medical Trainer Course Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Wellness Instructor course Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Sports Business Course Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Sports Instructor Course Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Soccer course Coed buổi trưa 2 năm
Tennis courses Coed buổi trưa 2 năm

pagetop