Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường chuyên môn thuộc Trường Kinh doanh 21 Nhật Bản

専門学校日本スクールオブビジネス21

Address 〒130-8565東京都墨田区錦糸1-2-1
TEL(JAPAN)
E-mail kinsi-sinro@all-japan.ac.jp
URL http://www.all-japan.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Sports Sports Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Sports data analyst course Coed buổi trưa 2 năm
Railway Travel Railway Travel Coed buổi trưa 2 năm
Travel Course Coed buổi trưa 2 năm
Passenger Service Course Coed buổi trưa 2 năm
Hotel and Bridal Hotel Course Coed buổi trưa 2 năm
General Bridal Produce course Coed buổi trưa 2 năm
Shop Management Sales Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Fashion and goods sales course Coed buổi trưa 2 năm
Hand craft traditional art course Coed buổi trưa 2 năm
General business Manager and clark and IT business course Coed buổi trưa 2 năm
Business Research course Coed buổi trưa 2 năm
Healthcare Business Medical Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Clark and doctors clarj Coed buổi trưa 2 năm
Welfare business course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop