Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kanagawa / Trường Chuyên môn (神奈川県 / 専門学校)

Trường chuyên môn kinh doanh thông tin kế toán Ohara Thuộc trường Yokohama

大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校

Address 〒221-0825神奈川県横浜市神奈川区反町1-8-14
TEL(JAPAN)
E-mail info@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/s/k/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Computer systems and business OA business Coed buổi trưa 2 năm
OA business accounting Coed buổi trưa 2 năm
Business Accounting Coed buổi trưa 2 năm
Clerical training Coed buổi trưa 2 năm
Sales and marketing services Coed buổi trưa 2 năm
Business & fashion accessories Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive career Coed buổi trưa 2 năm
Accountants and tax system Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Challenge of Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Tax accountant Coed buổi trưa 2 năm
Tax Challenge Coed buổi trưa 2 năm
Information-processing system Information & accounting Coed buổi trưa 2 năm
SE information Coed buổi trưa 2 năm
Business information Coed buổi trưa 2 năm
Information ·General IT Coed buổi trưa 2 năm
Sport system Sports Business Coed buổi trưa 2 năm

pagetop