Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Niigata / Trường Chuyên môn (新潟県 / 専門学校)

Trường chuyên môn kế toàn công chức Ohara Niigata

大原簿記公務員専門学校新潟校

Address 〒950-0086新潟県新潟市中央区花園1-3-3
TEL(JAPAN)
E-mail info@o-hara.niigata.ac.jp
URL http://www.o-hara-niigata.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
National examination major department Course Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Challenge Course Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Tax Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Tax Challenge Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Accounting Business Department Sales and marketing service course Coed buổi trưa 2 năm
Railway transportation and tourism business course Coed buổi trưa 2 năm
Accounting Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Clerical Training Course Coed buổi trưa 2 năm
Business Research course Coed buổi trưa 2 năm
OA Business Course Coed buổi trưa 2 năm
OA accounting business courses Coed buổi trưa 2 năm
Information & accounting course Coed buổi trưa 2 năm
IT General Information Coed buổi trưa 2 năm
Law Administration Government officials and local on the Intermediate Course Coed buổi trưa 2 năm
Government officials and local beginner course Coed buổi trưa 2 năm
Metropolitan government, prefecture and town offier Coed buổi trưa 2 năm
Police course Coed buổi trưa 2 năm
Firefighters Course Coed buổi trưa 2 năm
College police officers, fire officer course Coed buổi trưa 2 năm
General course civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Public officials and private employment course Coed buổi trưa 2 năm
Court, prosecution, tax office staff course Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants Sports course Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants major department Government officials and local beginner course Coed buổi trưa 1 năm
Metropolitan government, prefecture and town offier Coed buổi trưa 1 năm
Police course Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Course Coed buổi trưa 1 năm
College police officers, fire officer course Coed buổi trưa 1 năm
General course civil servants Coed buổi trưa 1 năm
1-year civil servants challenge course Coed buổi trưa 1 năm
Court, prosecution, tax office staff course Coed buổi trưa 1 năm

pagetop