Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Niigata / Trường Chuyên môn (新潟県 / 専門学校)

Trường chuyên môn ngoại ngữ hàng không du lịch quốc tế

国際外語・観光・エアライン専門学校

Address 〒951-8063新潟県新潟市中央区古町通7-935NSG-スクエア5F
TEL(JAPAN)
E-mail air@nsg.gr.jp
URL http://www.air.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
International english communication English Course Coed buổi trưa 2 năm
English + Trading business course Coed buổi trưa 2 năm
English + Overseas working course Coed buổi trưa 2 năm
Overseas + study course Coed buổi trưa 2 năm
International English communication English Course Coed buổi trưa 3 năm
English + Trading business course Coed buổi trưa 3 năm
English + Overseas working course Coed buổi trưa 3 năm
Overseas + study course Coed buổi trưa 3 năm
English Education for Children Children English Instructor Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Asian Languages Mandarin and English Coed buổi trưa 2 năm
Korean and English Coed buổi trưa 2 năm
Department of international airline Grand Staff Course Coed buổi trưa 2 năm
Flight attendant course  Coed buổi trưa 2 năm
Air Cargo course Coed buổi trưa 2 năm
Korean Airline Foreign Study Program Coed buổi trưa 2 năm
Travel and Tourism National Travel Qualification Course Coed buổi trưa 2 năm
Business Course railway Coed buổi trưa 2 năm
Travel planning course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interpretation Guide English + Domestic tour guide Coed buổi trưa 2 năm
Korean + Domestic tour guide Coed buổi trưa 2 năm
Chinese + Domestic tour guide Coed buổi trưa 2 năm
Japanese + Domestic tour guide Coed buổi trưa 2 năm
Translator guide (3 years) English + Domestic tour guide Coed buổi trưa 3 năm
Korean + Domestic tour guide Coed buổi trưa 3 năm
Chinese + Domestic tour guide Coed buổi trưa 3 năm
Japanese + Domestic tour guide Coed buổi trưa 3 năm
Travel airline National Travel Qualification Course Coed buổi trưa 1 năm
Air Line Course Coed buổi trưa 1 năm
Korean Airline Foreign Study Program Coed buổi trưa 1 năm
Linguistic major Overseas working Coed buổi trưa 1 năm
Courses Coed buổi trưa 1 năm
Translator course Coed buổi trưa 1 năm
Japanese translator Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm

pagetop