Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Niigata / Trường Chuyên môn (新潟県 / 専門学校)

Trường chuyên môn thông tin kinh doanh và công chức Joetsu

上越情報ビジネス専門学校

Address 〒943-0824新潟県上越市北城町3-4-1
TEL(JAPAN)
E-mail info@jjc-net.ac.jp
URL http://www.jjc-net.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Medical Clark and admin Medical General Clark Girls buổi trưa 2 năm
Medical business and General admin Girls buổi trưa 2 năm
Pharmacist Girls buổi trưa 2 năm
Bridal service Hotels and Bridal Course Coed buổi trưa 2 năm
Sales and service Coed buổi trưa 2 năm
Medication and registered seller Coed buổi trưa 2 năm
Department of Business License Medical admin license Coed buổi trưa 1 năm
Management and sales license Coed buổi trưa 1 năm
Civil servant and Law administrative Civil Servant and Employment Coed buổi trưa 2 năm
Administrative and employement Coed buổi trưa 2 năm
Police, fire, public safety course Coed buổi trưa 2 năm
Government Employee Special Course Civil Servant and Employment Coed buổi trưa 1 năm
Administrative and employement Coed buổi trưa 1 năm
Police, fire, public safety course Coed buổi trưa 1 năm
Information system System Engineering Course Coed buổi trưa 2 năm
Internet business Coed buổi trưa 2 năm
Information game design Game and animation Coed buổi trưa 3 năm
Web Design Course Coed buổi trưa 3 năm

pagetop