Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Niigata / Trường Chuyên môn (新潟県 / 専門学校)

Trường chuyên môn khoa học máy tính Niigata

新潟コンピュータ専門学校

Address 〒950-0916新潟県新潟市中央区米山3-1-53
TEL(JAPAN)
E-mail ncc@nsg.gr.jp
URL http://www.ncc-net.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
School system creator System Course Coed buổi trưa 3 năm
Network Systems Course Coed buổi trưa 3 năm
Control program course Coed buổi trưa 3 năm
System Basic Course Coed buổi trưa 2 năm
Network system Basic Course Coed buổi trưa 2 năm
Control program Basic Course Coed buổi trưa 2 năm
Game creators Department Game program course Coed buổi trưa 3 năm
Game Character Course Coed buổi trưa 3 năm
Game program Basic Course Coed buổi trưa 2 năm
Game character Basic Course Coed buổi trưa 2 năm
Character Illustration Coed buổi trưa 3 năm
Character illustration Coed buổi trưa 2 năm
CG · Web creator Department CG Design Course Coed buổi trưa 3 năm
Web Design Course Coed buổi trưa 3 năm
Video animation course Coed buổi trưa 3 năm
CG design foundation course Coed buổi trưa 2 năm
Web Design Basic Course Coed buổi trưa 2 năm
Video animation Basic Course Coed buổi trưa 2 năm
Highly specialized IT department Game major course Coed buổi trưa 4 năm
System Science course Coed buổi trưa 4 năm
CG · Web major course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop