Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Toyama / Trường Chuyên môn (富山県 / 専門学校)

Trường chuyên môn kế toán công chức y tế Toyama Ohara

富山大原簿記法律専門学校

Address 〒930-0138富山県富山市呉羽町6672-25
TEL(JAPAN)
E-mail info@t-ohara.ac.jp
URL http://www.t-ohara.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Medical Secretarial Medical coding Coed buổi trưa 2 năm
Medical secretary Coed buổi trưa 2 năm
Clark ward Coed buổi trưa 2 năm
Clark pediatric Coed buổi trưa 2 năm
Hospital reception Coed buổi trưa 2 năm
Medical IT Coed buổi trưa 2 năm
Medical admin and business Coed buổi trưa 2 năm
medical admin and civil servant Coed buổi trưa 2 năm
Department of Business Tax Standard tax Coed buổi trưa 2 năm
Department of clerical training Coed buổi trưa 2 năm
Department of sales and marketing services Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive career Coed buổi trưa 2 năm
Department of IT Business Coed buổi trưa 2 năm
Civil service qualifications Business Coed buổi trưa 2 năm
Department of Business Information IT Management Coed buổi trưa 2 năm
IT Business Coed buổi trưa 2 năm
IT and Civil Service Coed buổi trưa 2 năm
Administrative Department of Justice Police Coed buổi trưa 2 năm
Firefighters Coed buổi trưa 2 năm
Senior police officers, fire challenge Coed buổi trưa 2 năm
Rescue and Disaster Relief Personnel Coed buổi trưa 2 năm
Maritime safety officer Coed buổi trưa 2 năm
Prison, immigration and royal officer Coed buổi trưa 2 năm
Self-defense official Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants Sports Coed buổi trưa 2 năm
Elementary level national civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Elementary level prefectural government etc. Coed buổi trưa 2 năm
City Hall, town hall, etc. beginner level Coed buổi trưa 2 năm
Public Prosecutor's Office, Tax Office staff, court Coed buổi trưa 2 năm
School Administration and Police Administration Personnel Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive civil service Coed buổi trưa 2 năm
Private employment and public officials Coed buổi trưa 2 năm
Railway staff majors Coed buổi trưa 2 năm
Administrative practice Department Police Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Coed buổi trưa 1 năm
Senior police officers, fire challenge Coed buổi trưa 1 năm
Rescue and Disaster Relief Personnel Coed buổi trưa 1 năm
Maritime safety officer Coed buổi trưa 1 năm
Prison, immigration and royal officer Coed buổi trưa 1 năm
Self-defense official Coed buổi trưa 1 năm
Comprehensive civil service Coed buổi trưa 1 năm
Elementary level national civil servants Coed buổi trưa 1 năm
Elementary level prefectural government etc. Coed buổi trưa 1 năm
City Hall, town hall, etc. beginner level Coed buổi trưa 1 năm
Public Prosecutor's Office, Tax Office staff, court Coed buổi trưa 1 năm
School Administration and Police Administration Personnel Coed buổi trưa 1 năm

pagetop