Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Ishikawa / Trường Chuyên môn (石川県 / 専門学校)

Trường chuyên môn sổ sách kế toán du lịch luật Kanazawa Ohara

大原簿記法律観光専門学校 金沢校

Address 〒920-0031石川県金沢市広岡1-1-15
TEL(JAPAN)
E-mail info_kanazawa@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Civil service system Police course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Challenge Course senior police officers, fire Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Rescue and Disaster Relief Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Maritime safety officer course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Prison officer, immigration control government and palace guards course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
SDF course Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants sports course Coed buổi trưa 2 năm
Sports and Police and Fire Department Course Coed buổi trưa 2 năm
Senior civil servants and intermediate-level course Coed buổi trưa 2 năm
Beginner level course national civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Prefectural Office, Prefectural Office, etc. beginner level course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City Hall, town hall, etc. beginner level course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Public Prosecutor's Office, court, tax office staff course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Deputy Director National Tax Course Coed buổi trưa 2 năm
School Administration and Police Administration Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Private and civil service employment course Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
General course civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
IT and Civil Service Coed buổi trưa 2 năm
Medicine and Civil Service Coed buổi trưa 2 năm
Business license system Course major administrative scrivener Coed buổi trưa 2 năm
Standard Course Tax Coed buổi trưa 2 năm
Standard Course of Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
IT business major courses Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
Travel and Tourism system Hotel Front Course Coed buổi trưa 2 năm
Hotel Bel-course Coed buổi trưa 2 năm
Hotel Coed buổi trưa 2 năm
Course hostess Coed buổi trưa 2 năm
Course travel agency Coed buổi trưa 2 năm
Tour Planning Course Coed buổi trưa 2 năm
Travel and Tourism Coed buổi trưa 2 năm

pagetop