Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Fukui / Trường Chuyên môn (福井県 / 専門学校)

Trường chuyên môn chăm sóc phúc lợi y tế trị liệu thể thao Ohara

大原スポーツ医療保育福祉専門学校

Address 〒910-0005福井県福井市大手2-9-1
TEL(JAPAN)
E-mail info_fukui@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Public safety civil service system Civil servants Sports Coed buổi trưa 2 năm
Sports police, fire officer Coed buổi trưa 2 năm
Clerical civil servants Medical and public officials Coed buổi trưa 2 năm
Medical and nursing care and child care affiliation Medical coding Coed buổi trưa 2 năm
Medical secretary Coed buổi trưa 2 năm
Clark ward Coed buổi trưa 2 năm
Clark pediatric Coed buổi trưa 2 năm
Hospital reception Coed buổi trưa 2 năm
Medical IT Coed buổi trưa 2 năm
Medical and public officials Coed buổi trưa 2 năm
Children nursery-kindergarten teachers Standard Children play major Coed buổi trưa 3 năm
Children music majors Coed buổi trưa 3 năm
Children sweets major Coed buổi trưa 3 năm
Medical Assistant Coed buổi trưa 2 năm
Care worker Coed buổi trưa 2 năm
Sport system Sport trainer Coed buổi trưa 2 năm
Athlete trainer Coed buổi trưa 2 năm
Fitness trainer Coed buổi trưa 2 năm
Medical Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Sports instructor Coed buổi trưa 2 năm
Child Sports Coed buổi trưa 2 năm
Sports Business Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants Sports Coed buổi trưa 2 năm
Sports police, fire officer Coed buổi trưa 2 năm
Baseball major Coed buổi trưa 2 năm
Soccer Futsal major Coed buổi trưa 2 năm
Basketball major Coed buổi trưa 2 năm
Volleyball major Coed buổi trưa 2 năm
Badminton major Coed buổi trưa 2 năm
Bridal system Beauty system Wedding planner Girls buổi trưa 2 năm
Bridal Beauty Girls buổi trưa 2 năm
Total Beauty Girls buổi trưa 2 năm
Beauty + aesthetic major Girls buổi trưa 2 năm
Beauty + Nail major Girls buổi trưa 2 năm
Beauty + Hair major Girls buổi trưa 2 năm
Hairdresser Beauty Coed buổi trưa 2 năm
Beauty + make major Coed buổi trưa 2 năm
Beauty + Nail major Coed buổi trưa 2 năm
Beauty + Management major Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery Confectionery and bread Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery and bread + Pastry major Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery and bread + boulanger major Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery and bread Coed buổi trưa 1 năm

pagetop