Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Fukui / Trường Chuyên môn (福井県 / 専門学校)

Trường chuyên môn kế toán luật Fukui Ohara

大原簿記法律専門学校福井校

Address 〒910-0005福井県福井市大手2-9-1
TEL(JAPAN)
E-mail info_fukui@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Public safety civil service system Police course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
SDF course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Firefighters Course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Challenge Course senior police officers, fire Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Maritime safety officer course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Rescue and Disaster Relief Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Prison officer, immigration control government and the Imperial Palace escort officer course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Clerical civil servants Senior civil servants and intermediate-level course Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
Beginner level course national civil servants Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Prefectural Office, Prefectural Office, etc. beginner level course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
City Hall, town hall, etc. beginner level course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Public Prosecutor's Office, court, tax office staff course Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Deputy Director National Tax Course Coed buổi trưa 2 năm
School Administration and Police Administration Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Public officials and private employment course Coed buổi trưa 2 năm
Business license system Tax Challenge Course Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
Standard Course Tax Coed buổi trưa 2 năm
Challenge Course Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Standard Course of Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Independent management major course Coed buổi trưa 2 năm
Department of clerical training course Coed buổi trưa 2 năm
Sales and marketing services major course Coed buổi trưa 2 năm
IT · business major courses Coed buổi trưa 2 năm

pagetop