Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Trường Chuyên môn (愛知県 / 専門学校)

HAL Nagoya

HAL名古屋

Address 〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅4-27-1
TEL(JAPAN)
E-mail nyugaku@nagoya.hal.ac.jp
URL hal.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Game Design Department of Game Designer Coed buổi trưa 4 năm
Department of 3D character designer Coed buổi trưa 4 năm
Game Planning Department Major game planner Coed buổi trưa 4 năm
Major game scenario writer Coed buổi trưa 4 năm
Director, Department of Game Coed buổi trưa 4 năm
Department of game creation Department of 3D game programmer Coed buổi trưa 4 năm
Major online game programmer Coed buổi trưa 4 năm
Smart phone game programmer Coed buổi trưa 4 năm
Department of CG footage Department of 3DCG creator Coed buổi trưa 4 năm
Department of VFX artist Coed buổi trưa 4 năm
Graphic Design Major CG designer Coed buổi trưa 4 năm
Department of Art Director Coed buổi trưa 4 năm
Anime illustrations Department Animation Coed buổi trưa 4 năm
Department of illustrator Coed buổi trưa 4 năm
Department of Music Major sound creator Coed buổi trưa 4 năm
Sound engineer major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Game Music Coed buổi trưa 4 năm
Department of Computer Music Coed buổi trưa 2 năm
Department of Recording Coed buổi trưa 2 năm
PA Department of concert Coed buổi trưa 2 năm
Department of Car Design Major Car Designer Coed buổi trưa 4 năm
Major car modeler Coed buổi trưa 4 năm
Development Department of next-generation mobility Coed buổi trưa 4 năm
Development Department of Advanced Robotics Department of robot programmer Coed buổi trưa 4 năm
Department of future robot designer Coed buổi trưa 4 năm
Creator major high-tech toys Coed buổi trưa 4 năm
Department of advanced information processing Dept. of highly engineered Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Network Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Security Coed buổi trưa 4 năm
Department of aerospace systems development Coed buổi trưa 4 năm
WEB Development Department Department of WEB designer Coed buổi trưa 4 năm
Director, Department of WEB Coed buổi trưa 4 năm
Department of smartphone app development Coed buổi trưa 4 năm
Department of Game Major game program Coed buổi trưa 2 năm
Department of Character Design Coed buổi trưa 2 năm
CG department Design technology major Coed buổi trưa 2 năm
Illustrations technology majors Coed buổi trưa 2 năm
Animation technology majors Coed buổi trưa 2 năm
Department of Electronic Control Department of Mechatronics Coed buổi trưa 2 năm
Department of communication control Coed buổi trưa 2 năm
Department of Embedded Systems Coed buổi trưa 2 năm
Department of Information Processing Department of information processing program Coed buổi trưa 2 năm
Department of IT Business Coed buổi trưa 2 năm
Department of IT instructor Coed buổi trưa 2 năm
Department of WEB WEB major program Coed buổi trưa 2 năm
Department of Web Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of national qualification Department of Information Technology (Basic Pass-Guaranteed applicable national qualification system) Coed buổi trưa 1 năm
A Department of Applied Information Technology Coed buổi trưa 1 năm
Department of database specialists Coed buổi trưa 1 năm
Department of Network Specialist Coed buổi trưa 1 năm
Department of Embedded Systems Specialist Coed buổi trưa 1 năm
Department of Information Security Specialist Coed buổi trưa 1 năm
Department of CG footage Coed đêm 2 năm
WEB Design Department Coed đêm 2 năm
Department of Network Coed đêm 2 năm

pagetop