Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Trường Chuyên môn (愛知県 / 専門学校)

Trường chuyên môn khoa học máy tính Trident

トライデント コンピュータ専門学校

Address 〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅3-24-15
TEL(JAPAN)
E-mail tcc-info@kawai-juku.ac.jp
URL http://computer.trident.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Game Science Nintendo 3DS Development Coed buổi trưa 3 năm
3D programming Coed buổi trưa 3 năm
Major online game developers Coed buổi trưa 3 năm
Department of Game Programming Coed buổi trưa 3 năm
Smartphone Game Development Coed buổi trưa 3 năm
Consumer Game Coed buổi trưa 3 năm
Department Specialist CG CG animation majors Coed buổi trưa 3 năm
Department of 3DCG movie Coed buổi trưa 3 năm
Department of Game CG design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Character Design Coed buổi trưa 3 năm
WEB Design Department Department of Web Design Coed buổi trưa 2 năm
WEB major program Coed buổi trưa 2 năm
Web Direction Coed buổi trưa 2 năm
CAD department Department of Industrial Engineering Coed buổi trưa 2 năm
Graduate CAD Engineer Coed buổi trưa 2 năm
Department of Advanced Information Andriod Apps Coed buổi trưa 3 năm
iPhone and iPad Apps Coed buổi trưa 3 năm
Security Coed buổi trưa 3 năm
Department of System Development Coed buổi trưa 3 năm
Department of Network Coed buổi trưa 3 năm
Department of Web Systems Coed buổi trưa 3 năm
Department of Information Processing Major smartphone app Coed buổi trưa 2 năm
Web Apps Coed buổi trưa 2 năm
Department of IT Business Coed buổi trưa 2 năm
Department of information pro career Major smartphone app Coed buổi trưa 2 năm
Web Apps Coed buổi trưa 2 năm
Security Coed buổi trưa 2 năm
Graduate School of game development Department of Game Programming Coed buổi trưa 1 năm
Department of Game CG design Coed buổi trưa 1 năm

pagetop