Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Trường Chuyên môn (愛知県 / 専門学校)

Trường chuyên môn nghệ thuật truyền thông Nagoya

名古屋コミュニケーションアート専門学校

Address 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄3-20-4
TEL(JAPAN) 0120-532-578
E-mail ncainfo@nca.ac.jp
URL http://www.nca.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Department of Eco-Communication World animal communication Pet trimmer and Esthetic Coed buổi trưa 2 năm
Animal nurse Coed buổi trưa 2 năm
Dog trainer Coed buổi trưa 2 năm
Zoos and animal husbandry Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants Zoo Coed buổi trưa 2 năm
World Communication ocean Dolphin Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Aqua Aquarium List Coed buổi trưa 2 năm
ECO World Wild animal and environment protection Coed buổi trưa 2 năm
Total Design Design world Graphic design Coed buổi trưa 3 năm
Illustrator Coed buổi trưa 3 năm
Character Design Coed buổi trưa 3 năm
Web design and edit planning Coed buổi trưa 3 năm
General design and illustration Coed buổi trưa 3 năm
Products & Interior World Goods & Accessories Design Coed buổi trưa 3 năm
Interior design Coed buổi trưa 3 năm
Product design Coed buổi trưa 3 năm
3D figure Coed buổi trưa 3 năm
Game world Game programmer Coed buổi trưa 3 năm
Game planner Coed buổi trưa 3 năm
Game graphics & Characters Coed buổi trưa 3 năm
Cartoon World A comic Coed buổi trưa 3 năm
Comic illustration Coed buổi trưa 3 năm
Light novel and Novel Coed buổi trưa 3 năm
CG Anime world Video creator CG · Coed buổi trưa 3 năm
Animation Coed buổi trưa 3 năm
3D Projection mapping Coed buổi trưa 3 năm
Department of confectionery and bread Patissier Coed buổi trưa 2 năm
Breadmaking Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery and bread Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery and cooking Coed buổi trưa 2 năm
Licensed Cookery Commercial cookery Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive School Cafe Cafe Owner Coed buổi trưa 2 năm
Café Patissier Coed buổi trưa 2 năm
Café Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Café Barista Coed buổi trưa 2 năm
Cafe cooking Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm

pagetop